[joi, 3 februarie] Întrebări de reflecție

  1. Ce fel de păcate a pedepsit Dumnezeu?

2. Ce ar putea spune mulți dintre cei ce au fost pedepsiți pentru păcatele lor, la fel cum spun mulți oameni de astăzi?

3. Ce porunci a dat Dumnezeu preoților?
Cât de mult au ascultat aceștia?
În ce mod au fost nesupuși Nadab și Abihu?
Care a fost rezultatul?

4. Ce poruncă i-a dat Dumnezeu lui Saul?
Cât de mult a ascultat el?
În ce mod a fost nesupus?
Care a fost rezultatul?

5. „Saul a crezut că făcuse tot ce era esențial din ceea ce îi poruncise Domnul să facă.” Dacă gândim în felul acesta, unde ne situăm în relația cu Dumnezeu?

6. Cum privește Dumnezeu la poporul Său atunci când aceștia ascultă doar parțial de ceea ce a spus El?

7. Între poruncile lui Dumnezeu este vreuna care să nu fie esențială?

8. Care este sfârșitul oricărei alte căi decât cea a ascultării stricte?