[luni, 24 ianuarie]

SECȚIUNEA III

Să presupunem că discutați cu o prietenă dacă este în regulă să purtați cercei. După ce menționați câteva versete din Biblie ce ne sfătuiesc să nu purtăm bijuterii, prietena spune: „Știu ce scrie în aceste versete, dar nu este o condiție pentru mântuire.” Ce se înțelege, mai exact, prin expresia „condiții pentru mântuire”?

Probabil că prietena s-a referit la una din aceste două ipostaze.

1.Faptul că o persoană își scoate cerceii nu o face să devină automat sfântă. Dacă inima unei femei este în continuare mândră, aceasta nu o să ajungă în cer doar pentru că și-a scos cerceii.

2. Faptul că nu este păcat să porți cercei, cel puțin nu unul prea rău. Oare Dumnezeu nu va primi o persoană de treabă în cer doar pentru că a purtat cercei?

Este adevărat punctul 1? Da. Sfințenia este cerută din partea fiecărei persoane care va intra în cer, iar sfințenia este o problemă a inimii. (Vezi Evrei 12:14; Ezechiel 18:30-32.) Dacă ne apucăm să scuturăm un stejar de frunze, acest lucru nu o să-l transforme într-un arbore de mango. La fel, nici inima nu va fi schimbată din păcătoasă în neprihănită prin abținerea de la obiceiuri rele. „Este adevărat că poate exista o corectitudine a comportamentului exterior, fără puterea înnoitoare a lui Hristos” („Calea către Hristos”, p. 41). „Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic” (1 Corinteni 13:3).

Așadar, dacă putem avea un comportament corect și tot nu suntem mântuiți, atunci putem trage concluzia că aceasta nu este o condiție pentru mântuire? Această întrebare are legătură cu punctul doi de deasupra. Care este răspunsul biblic?

Mai întâi, ce spune Isus că trebuie să facem pentru a fi mântuiți? Răspunsul la această întrebare este dat într-unul dintre cele mai faimoase versete din Biblie: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16).

Cine va fi mântuit conform Bibliei? Oricine crede în Isus. Această cerință nu este complicată și nici dificilă. Nu este nicio listă cu o mie de reguli pe care o pot învăța doar câțiva oameni inteligenți. De fapt, condiția mântuirii este atât de simplă, încât sunt mulți cei care încearcă să transforme calea spre mântuire într-una mult mai dificilă, adăugând cerințe precum postul, pelerinajele sau datul banilor la biserică.

Satana îi conduce pe mulți oameni la distrugere veșnică pe o cale diferită. El îi păcălește făcându-i să creadă că verbul „a crede” are un sens superficial. „Nu trebuie decât să crezi în Isus”, spun aceștia. Chiar dacă într-un sens acest lucru este adevărat, nu ne permitem să înțelegem greșit verbul „a crede”, deoarece „fabula plăcută că tot ce trebuie să faci este să crezi a distrus mii și zeci de mii” („The Review and Herald”, 1 aprilie 1890).

Oricine poate spune: „Cred în Isus.” Dar nu oricine care face această afirmație spune adevărul. Mulți cred că au o relație cu Isus, când în realitate nu au. La judecată, Isus le va spune acestor oameni că nu i-a cunoscut niciodată. „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. Mulți Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci, le voi spune curat: «Niciodată nu v-am cunoscut; depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege»” (Matei 7:21-23).

Nu vrem să aflăm la judecată că am fost înșelați cu o falsă garanție a mântuirii. Vrem să ne numărăm printre prietenii lui Isus pe care îi va întâmpina în Împărăția cerească. În lecția următoare, vom studia ce înseamnă să crezi în Isus.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

  1. Putem să avem încredere în opiniile personale sau în opiniile altor oameni când vine vorba să ne alegem felul în care trăim?__De ce nu? Ieremia 17:9 __________________________________________
  2. Ce fac unii oameni când nu le place să audă adevărul? 2 Timotei 4:3,4

  1. Ce ar trebui să facem în loc de aceasta? Psalmii 19:7-14; 139:23,24

Secțiunea II

  1. Să presupunem că o persoană ascultă de Dumnezeu după cunoștințele și abilitățile pe care le are, însă nu-L ascultă în unele domenii din cauza unei ignoranțe cinstite. Ce vor face aceștia atunci când vor fi mai bine informați?
  2. De ce este foarte important să nu judecăm destinele altor oameni, chiar dacă suntem capabili să le judecăm limpede acțiunile?

Secțiunea III

  1. Sunt domenii în viața voastră în care aveți un comportament exterior corect și totuși, în inima voastră, nu este la fel? De ce nu îi cereți lui Dumnezeu să vă dea o inimă nouă, astfel încât acțiunile și inima voastră să fie în armonie?
  2. Care este sensul superficial al verbului „a crede” pe care îl folosește Satana?

  1. Ce înseamnă să crezi cu adevărat? Iacov 2:14-26