[luni, 17 ianuarie]

SECȚIUNEA III

Cei care sunt bolnavi fizic adesea își pierd apetitul. Când suntem bolnavi spiritual ne pierdem foamea după Scriptură și neprihănire și mai avem doar o slabă dorință să primim binecuvântările pe care Duhul le aduce. Isus însă a spus: „Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați!” (Matei 5:6).

Cei care sunt înfometați și însetați vor fi săturați cu lucruri bune. Putem fi siguri că atunci când îi cerem lui Dumnezeu să ne dea Duhul Său, El nu ne va respinge.

„În necazurile noastre, când Îl implorăm pe Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne călăuzească prin Duhul Său Sfânt, El nu ne va întoarce niciodată spatele. Chiar dacă este posibil ca un părinte să-i întoarcă spatele copilului său flămând, Dumnezeu nu va respinge niciodată strigătul unei inimi deznădăjduite și sărmane” („Cugetări de pe Muntele Fericirilor”, p. 110).

Dumnezeu ne va da atât de mult Duh pe cât de mult avem nevoie și suntem dispuși să primim. „Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește și celui ce bate, i se deschide” (Luca 11:10). „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).

Aceste promisiuni sunt la fel de adevărate astăzi pe cât au fost atunci când Hristos le-a făcut ucenicilor Lui. „Trecerea vremii nu a adus nicio schimbare în ce privește făgăduința dată de Hristos la despărțire, de a trimite Duhul Sfânt ca reprezentant al Său” („Faptele apostolilor”, p. 37).

Poate că ne întrebăm de ce biserica timpurie a fost atât de binecuvântată cu daruri spirituale în timp ce, în ziua de azi, acestea par să lipsească. Următoarea propoziție ne spune care nu este motivul. „Nu din pricina vreunei restricții din partea lui Dumnezeu bogățiile harului Său nu se revarsă pe pământ asupra oamenilor” (Idem).

Există trei motive principale pentru care avem mai puțină putere azi. În primul rând, nu prețuim Duhul Sfânt cum ar trebui, așa că nu Îl dorim așa cum ar trebui. „Dacă împlinirea făgăduinței nu se vede așa cum ar putea fi văzută, aceasta se datorează faptului că făgăduința nu este apreciată așa cum ar trebui să fie” (Idem).

În al doilea rând, nu dorim să renunțăm în întregime la ceea ce vrem să facem, astfel încât să facem ceea ce Dumnezeu dorește să facem. „Dacă ar voi, ar fi cu toții umpluți cu Duhul Sfânt” (Idem).

În al treilea rând, avem priorități greșite. Ne ocupăm timpul cu lucruri banale. „Oriunde nevoia după Duhul Sfânt este o problemă de mai mică importanță și preocupare, acolo se vede secetă spirituală, întuneric spiritual, decădere și moarte spirituală. Ori de câte ori probleme minore ocupă atenția, puterea divină, care este necesară pentru creșterea și prosperitatea bisericii și care ar aduce cu ea toate celelalte binecuvântări, lipsește, deși ea este oferită în toată infinita ei plinătate” (Idem).

În zilele negre ale apostaziei poporului Israel din timpul ultimilor ani ai preotului Eli, israeliții au fost învinși de filisteni. Mii de tineri au fost uciși. Observați ce întrebare au pus conducătorii când s-au întors soldații de la luptă: „Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: «Pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni?»” (1 Samuel 4:3).

Ar fi trebuit să răspundă ușor la această întrebare. Dar cu cât ne îndepărtăm mai mult de Dumnezeu, vom fi mai puțin capabili să ne vedem păcătoșenia. Atunci avem nevoie de o cercetare profundă a inimii, de mărturisire și de pocăință. De asta avem nevoie fiecare dintre noi azi.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

1.Povestiți pe scurt despre o perioadă din viața voastră când ați devenit mulțumiți de sine și Satana v-a atacat brusc, după care spuneți cum puteți evita în viitor să cedați în fața unor astfel de ispite.

2. Citiți din nou citatul extrem de încurajator din Hristos, Lumina lumii. Selectați partea voastră preferată și scrieți-o cu propriile cuvinte.

Secțiunea II

3. Enumerați câteva moduri specifice prin care ați fost ajutați de darurile Duhului Sfânt.

4. Care este lucrarea tuturor credincioșilor și a pastorilor adevărați? Cum puteți fi un ajutor mai bun pentru slujitorii lui Dumnezeu care v-au fost vouă de ajutor?

5. În Hristos, Lumina lumii, la pagina 756, stă scris următorul lucru despre darul Duhului: „Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută prin credință, aduce cu sine toate celelalte binecuvântări.” Care sunt câteva dintre binecuvântările pe care Duhul le aduce cu Sine?

Secțiunea III

6. Dacă nu simțiți că aveți nevoie de darul Duhului Sfânt, puteți să-I cereți să vă ajute să simțiți nevoia după El? (Filipeni 4:19; 1 Ioan 5:14,15; Psalmii 139:23,24; Luca 11:9-13)

7. Lecția subliniază trei motive principale pentru care avem parte mai puțin de Duhul Sfânt decât am putea. Care dintre acestea vi se aplică vouă și cum ați putea remedia această situație?