[duminică, 16 ianuarie]

SECȚIUNEA II

Ne bucurăm mult să oferim daruri celor pe care îi iubim. Nu-i așa că este satisfăcător să găsim darul perfect pentru cineva – ceva de care ambele persoane se bucură și au nevoie? Pentru că Isus ne iubește foarte mult, El vrea să ne dea cele mai bune daruri.

„Duhul Sfânt era cel mai de seamă dar pe care-l putea cere de la Tatăl după înălțare pentru poporul Său” („Hristos, Lumina lumii”, p. 754).

La rândul Său, Duhul Sfânt oferă daruri celor care Îl primesc. Citește următorul verset și observă faptul că darurile nu sunt împărțite la fel pentru fiecare om și că acestea nu sunt limitate doar pentru câțiva oameni. Pentru îndeplinirea lucrării Sale, Dumnezeu a preferat ca membrii bisericii să folosească laolaltă darurile lor diferite. „Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători” (Efeseni 4:11).

De ce oferă El aceste daruri? Următoarele versete includ mai multe motive: „Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos” (Efeseni 4:12,13).

Darurile Duhului sunt oferite pentru a ne zidi, dându-ne o dragoste pentru adevăr – ajutându-ne să înțelegem, să ne amintim și să credem ce este adevărat. Acest lucru duce nu doar la unitate în biserică, dar și la perfecționarea vieților membrilor.

De asemenea, ne dă maturitate spirituală, căci textul spune mai departe că darurile pe care ni le oferă Duhul ne ajută să ne dezvoltăm până ajungem „la înălțimea staturii plinătății lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos” (Efeseni 4:13-15).

Darurile spirituale sunt date ca să-i împuternicească pe adevărații apostoli, profeți, evangheliști, pastori și învățători să vorbească despre adevăr cu dragoste, astfel încât copiii spirituali să crească și să devină asemănători lui Hristos.

Dacă ați beneficiat vreodată de pe urma cuvintelor de înțelepciune găsite în Biblie, atunci ați fost ajutați de unul din aceste daruri. „Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:21).

În plus, dacă ați citit deja vreuna din cărțile lui Ellen White, atunci ați fost ajutați de unul dintre aceste daruri. Dacă ați învățat de la un evanghelist, atunci ați fost ajutați de unul dintre aceste daruri. Dacă pastorul sau instructorul v-a învățat din Cuvântul lui Dumnezeu, atunci ați fost ajutați de unul dintre aceste daruri.

Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru acest dar uimitor – cel mai uimitor dintre toate –, darul Duhului Sfânt! Haideți să luăm decizia să ne arătăm recunoștința lucrând pentru salvarea altora!

„Toți cei care au beneficiat de lucrarea slujitorului lui Dumnezeu trebuie ca, potrivit cu capacitatea lor, să i se alăture în lucrarea de salvare a sufletelor. Aceasta este lucrarea tuturor adevăraților credincioși, pastori și membri deopotrivă. Ei trebuie să păstreze întotdeauna înaintea lor mărețul obiectiv, fiecare căutând să-și împlinească datoria așa cum se cuvine poziției pe care o ocupă în biserică și lucrând împreună în ordine, în armonie și în dragoste” („Mărturii pentru comunitate”, vol. 5, p. 225).