[sâmbătă, 15 ianuarie] Darul Duhului

SECȚIUNEA I

Toată lumea știe că leii sunt periculoși. David Livingstone a rămas cu brațul stâng mutilat pentru totdeauna după atacul unui leu. Nu cu mult timp în urmă, în California, un tânăr angajat la o rezervație naturală a fost ucis cu o singură lovitură de labă, dată de un leu ce scăpase din țarc.

Este periculos să uităm că ne confruntăm cu atacul unui „leu” în fiecare zi: „Fiți treji și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită” (1 Petru 5:8).

Când ajungem să fim mulțumiți de sine și să ne simțim în siguranță, ne aflăm într-un mare pericol. „Ori de câte ori un creștin nu este atent și nu veghează, acest adversar puternic lansează un atac brusc și violent” („Mărturii pentru comunitate”, vol. 5, p. 384).

Din fericire, Dumnezeu a oferit protecție față de acest leu „mâncător de oameni”. Dumnezeu a ilustrat acest lucru într-o întâmplare din timpul vieții lui Samson. Complet pe neașteptate, într-un loc și într-un moment când era singur, Samson a fost atacat: „Iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr răcnind” (Judecătorii 14:5).

Observați că darul Duhului a fost Cel care i-a dat putere lui Samson ca să reziste atacului leului. „Duhul Domnului a venit peste Samson și, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied” (Judecătorii 14:6).

„Leul care răcnește” ne atacă în multe feluri, dar darul Duhului ne protejează de fiecare atac, întărindu-ne, alinându-ne și slujindu-ne. „Oricând și în orice loc, în toate întristările și în toate necazurile, când perspectivele par întunecate și viitorul plin de nesiguranță, iar noi ne simțim fără putere și singuri, Mângâietorul va fi trimis ca răspuns la rugăciunea credinței. Împrejurările ne pot despărți de orice prieten pământesc; dar nici împrejurările, nici depărtarea nu ne pot despărți de Mângâietorul ceresc. Oriunde am fi, oriunde am merge, El Se află totdeauna la dreapta noastră ca să ne sprijine, să ne ajute, să ne ridice și să ne îmbărbăteze” („Hristos, Lumina lumii”, p. 753).

Satana este ca un leu în atacurile lui deliberate și descurajante. David a scris că „pândește din ascunziș ca leul din desiș” (Psalmii 10:9). Satana încearcă să ne prindă în cursă în timp ce călătorim pe calea vieții noastre. El intenționează să ne distrugă. Duhul Sfânt, însă, vine să ne salveze, oferindu-ne darul profeției pentru a dezvălui locurile ascunse ale lui Satana. Acest adevăr este ilustrat de felul cum soliile profetului Elisei îi păzeau pe israeliți de cursele vrăjmașilor.

„Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și, într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis: «Tabăra mea va fi în cutare loc.» Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: «Ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii.» Și împăratul lui Israel a trimis nişte oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu o dată, nici de două ori. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: «Nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel?» Unul din slujitorii săi a răspuns: «Nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare»” (2 Împărați 6:8-12).

Cu o astfel de protecție eficientă, nu este de mirare că dorința cea mai mare a lui Isus este ca discipolii Săi să-L primească pe Duhul Sfânt.