[duminică, 2 ianuarie]

Știați că sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut ca să ne salveze înainte chiar ca Adam să păcătuiască? Un factor important implică felul în care Dumnezeu l-a creat pe om. El ne-a proiectat mințile astfel încât să ne ajute să ajungem în cer.

Dumnezeu a dat oamenilor facultăți mintale puternice, dotate ingenios, ca să ne apropie de El. Aceste puteri, precum conștiința, rațiunea și judecata, ne-au fost date pentru a acționa așa cum un guvern slujește președintelui. Ele indică direcția, iar prima dintre acestea, conștiința, poate fi direct impresionată de Duhul Sfânt. Aceste puteri superioare ale minții sunt numite în Scriptură „omul dinăuntru” și au fost modelate să slujească Legii lui Dumnezeu, după cum a scris Pavel în Romani 7:22 – „fiindcă după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu”.

Fiind proiectate să slujească minții într-un mod total diferit, puterile mai mici ale dorințelor (inclusiv poftele și pasiunile) au fost concepute să ne dea o foame și o sete după neprihănire pe care doar Evanghelia le poate satisface.

Cu alte cuvinte, omul a fost făcut să fie nemulțumit până când ajunge să experimenteze mântuirea. Omul a fost făcut să dorească înțelepciune, putere, frumusețe, sănătate, progres, intimitate și sănătate, iar cum singura modalitate de a obține cu adevărat aceste lucruri se găsește prin intermediul Evangheliei, aceste dorințe ne conduc către ceruri.

Dumnezeu a creat imaginația, o altă forță a minții, ca parte a propriei Sale imagini. La fel cum El poate vedea trecutul și viitorul, Dumnezeu a permis minții oamenilor (într-un mod mai limitat) să-și imagineze evenimente din trecut și din viitor, adică să le vadă cu ochiul minții. Oamenii ar putea beneficia de pe urma scenelor întâmplate de mult în trecut, de cele care vor avea loc cândva în viitor, sau chiar la mare distanță. Această facultate mintală, ochiul minții, ne poate ajuta să-L vedem pe Isus pe cruce, la judecată sau întorcându-se pe pământ.

Imaginația cu care oamenii au fost înzestrați le permite să se ridice deasupra circumstanțelor din jur, ducându-i cu gândul fie în locurile cerești, fie în cele pustii. În plus, Biblia vine în ajutorul imaginației ca să-și îndeplinească slujba ca la carte.

„Subiectele discutate în Cuvântul lui Dumnezeu, simplitatea demnă a discursului și temele nobile ce sunt prezentate minții dezvoltă în oameni puteri care altfel nu ar putea fi dezvoltate. Citind Biblia ni se deschide un orizont nemărginit pentru imaginație. Cel ce studiază Scriptura, contemplând marile ei teme și imaginile înălțătoare, va avea gânduri și sentimente mai curate și mai înalte decât dacă și-ar petrece timpul citind vreo lucrare simplă de origine omenească, ca să nu mai vorbim despre cele neînsemnate. Atunci când ignoră cea mai importantă sursă de înțelepciune – Cuvântul lui Dumnezeu –, mințile tinerilor nu reușesc să atingă o dezvoltare nobilă” („Child Guidance”, p. 507).

Darul liberului-arbitru, sau capacitatea de a alege, este o altă putere uimitoare a minții. Liberul-arbitru guvernează sufletul, fiind ținta influenței lui Dumnezeu și a lui Satana. Chiar dacă nu suntem liberi să facem orice vrem, Dumnezeu ne dă libertatea de a alege cine este conducătorul nostru. Iată cum a enunțat Pavel acest adevăr: „După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fărădelegii, așa că săvârșeați fărădelegea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii ca să ajungeți la sfințirea voastră!” (Romani 6:19). Voința umană este prea slabă pentru a face lucrul corect, dar tot putem să alegem asta. „Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac” (Romani 7:18).

Cu toate acestea, atunci când voința este combinată cu puterea lui Dumnezeu, devenim capabili să facem mai mult decât doar să ne supunem. De fapt, noi chiar ne supunem atunci și facem ceea ce este corect, pentru că am ales să facem asta prin puterea lui Dumnezeu. „Duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur…, căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea (Filipeni 2:12,13).

Acestea sunt vești foarte bune!