[sâmbătă, 1 ianuarie] Ce a făcut Dumnezeu – partea 2

SECȚIUNEA I

În lecția anterioară am analizat cât de îngrozitor de pierduți suntem. De la Adam, am moștenit o natură slabă, înclinată spre păcat. Fără intervenția specială a lui Dumnezeu, am fi pierduți cu totul și fără speranță.

Am mai văzut și că Dumnezeu a făcut multe lucruri ca să ne scoată din disperarea morții veșnice. Isus a suferit o moarte îngrozitoare ca să plătească pentru păcatele noastre. De asemenea, ne-a oferit o viață întreagă de oportunități pentru a alege viața veșnică. Mai mult, Mântuitorul nostru minunat ne dă propriul Cuvânt, creativ și plin de putere, în formă scrisă.

Și totuși, nimic din toate acestea nu ne-ar face niciun bine dacă Dumnezeu nu ne-ar mai da ceva în plus. Nu ne-ar păsa de sacrificiul lui Isus. Am disprețui viața lui Hristos și nu am avea nicio dorință să o imităm. Biblia ar fi lipsită de sens. Dar prin influența Duhului Sfânt, Dumnezeu ne înmoaie inimile și ne îndeamnă să luăm în considerare darurile bogate ale lui Dumnezeu, mai ales pe cel mai prețios dintre toate, darul Fiului Său. „Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său” (1 Corinteni 2:11,12).

Duhul Sfânt lucrează pentru salvarea noastră încă dinainte de a ne naște, impresionându-i și îndemnându-i pe părinți și pe bunici, pe membri ai bisericii, precum și pe alții să acționeze astfel încât să ne netezească drumul spre cer. Iar după nașterea noastră, El vorbește direct minților noastre prin vocea conștiinței.

Puterea infinită a Duhului Sfânt este însoțită de puterea a milioane de îngeri sfinți, pe care Dumnezeu i-a însărcinat să ne ajute să ne pregătim pentru cer. „Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?” (Evrei 1:14).

Slujirea îngerului nostru păzitor este o parte esențială a planului de salvare. Dacă nu ne-ar proteja de forțele demonice, nu am trăi destul ca să beneficiem de minunatele lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut ca să ne salveze. Gândiți-vă la următorul lucru – versetul spune că toți îngerii sunt trimiși să ne ajute să ajungem în cer! „Poporul lui Dumnezeu, expus puterii ademenitoare şi răutății neobosite a prințului întunericului, este asigurat de protecția neîncetată a îngerilor. O astfel de asigurare a harului și a ocrotirii divine le-a fost dată copiilor lui Dumnezeu tocmai pentru că există forțe puternice ale răului care trebuie înfruntate – forțe numeroase, hotărâte și neobosite, în fața răutății și puterii cărora nimeni nu poate fi în siguranță dacă nu este în deplină cunoștință de cauză sau dacă nu acordă atenție acestor aspecte” („Tragedia veacurilor”, p. 528).

Un singur înger sfânt este mult mai puternic decât toate oștirile formate din demoni. În plus, Dumnezeu a desemnat cel puțin un înger care să ne păzească pe fiecare dintre noi. Aceștia au o grijă specială față de tineri. „Nu sunteți singuri în lupta cu răul. Dacă cortina ar putea fi dată la o parte, ați putea vedea îngeri cerești luptându-se pentru voi. Acest lucru trebuie să îl facă ei. Lucrarea lor este de a-i apăra pe cei tineri… De zece mii de ori zece mii și mii de mii de îngeri le slujesc celor tineri” („The Youth’s Instructor”, 1 ianuarie 1903).

Lăudat să fie Domnul pentru ceea ce a făcut deja ca să ne salveze!