[miercuri, 29 decembrie] Adevăratul Păstor

Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele vin după Mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu și Tatăl una suntem.”

Isus Hristos este Păstorul cel Bun. El deschide calea și își cheamă oile să-L urmeze. Aceia care Îl aud și ascultă de vocea Sa Îi vor urma exemplul în toate lucrurile. Familiarizându-se cu El zilnic, vor crește tot mai mult în asemănarea cu El. Aceștia vor fi blânzi și smeriți, iar gelozia și invidia nu-și vor găsi locul în viața lor.

Auzim glasul lui Hristos? Îl urmăm noi pe El? Este foarte important să știm dacă Îl urmăm pe adevăratul Păstor. Pentru a-L cunoaște, trebuie să studiem cuvântul Său, căci astfel ne vorbește El. La fiecare pas, cuvântul nostru de ordine trebuie să fie: „Ce spune Scriptura?” În cuvântul lui Dumnezeu găsim răspuns la fiecare întrebare. Acesta ne luminează calea și ni-L descoperă pe Păstorul cel Bun mergând înaintea noastră.

Hristos știa că oamenii nu pot să-și învingă vrăjmașul prin propria lor putere; drept urmare, a renunțat la roba și coroana împărătească și a venit pe pământ ca să-l învingă în numele nostru. El a fost ispitit în toate lucrurile cum suntem și noi, ca să știe cum să-i ajute pe cei ispitiți. L-a întâlnit pe Satana și l-a învins la fiecare ispită. El ne-a lăsat un exemplu de supunere perfectă. În puterea Sa, noi putem fi mai mult decât biruitori. El este capabil să-i salveze pe toți cei ce vin la Dumnezeu prin El.

Domnul nostru Isus Hristos este un învingător, iar aceia care Îl vor urma se vor găsi de partea biruitorului. Pe creștin îl așteaptă victorii prețioase. El poate fi slab, dar Răscumpărătorul știe care sunt nevoile acestuia și este capabil să-l întărească. Isus știe că Satana încearcă să obțină controlul asupra bărbaților și femeilor, dar El este pregătit să-i ajute pe toți aceia care vin la El să caute ajutor. El nu dorește ca vreunul dintre aceștia să piară și a făcut tot posibilul ca fiecare copil al lui Adam să câștige o victorie glorioasă, oricând ar fi ispitit. El a pus puterea cerului la îndemâna copiilor Săi.

Dumnezeu a făcut pentru noi tot ceea ce poate face dragostea infinită și nu ne cere în schimb decât supunere – adică să ne conformăm voinței Lui. El ne-a pus înainte un standard de neprihănire pe care Își dorește ca noi să-l atingem și ne cheamă să-I fim loiali, astfel încât să putem fi primiți în căminul din Eden din care Adam a fost izgonit în urma neascultării.

Un tânăr s-a apropiat de Hristos și L-a întrebat ce trebuie să facă pentru a moșteni viața veșnică. Mântuitorul i-a răspuns: „Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile.” Acesta este răspunsul Său pentru toți urmașii Lui din toate timpurile. Datoria noastră este arătată în porunci, iar dacă le vom asculta, vom câștiga viața veșnică. Dacă dorim să avem parte de cer și de bucuria de acolo, trebuie să încetăm să mai încălcăm legea; căci legea lui Dumnezeu este regula după care este cântărit orice caracter.

Satana lucrează plin de zel să ne împiedice să ne formăm caractere ce vor primi aprobarea lui Dumnezeu. Doar că aceia care sunt cu noi sunt mai mulți decât aceia care sunt împotriva noastră. Dumnezeu trimite îngeri din cer să fie alături de copiii Săi ca să-i îndepărteze de rău. Dacă ne lăsăm în grija Sa, putem să ne odihnim în siguranță, căci El a promis că niciun om nu va fi smuls din mâna Sa.

În trecut, mulți au suferit de dragul adevărului. Pentru ei, adevărul era mai scump decât orice și și-au dat de bunăvoie viața aceasta pentru cea veșnică. Și noi vom fi chemați să facem sacrificii de dragul adevărului. Cei care se bucură de slava lui Hristos trebuie să ia parte și la suferințele Lui. Să ne amintim că în casa pe care ne-o pregătește Mântuitorul nu se găsește nici tristețe, nici suferință. Despre cei care înving stă scris: „Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și-I slujesc zi și noapte în Templul Lui…. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță. Căci Mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.”

Porunca împărătească s-a făcut auzită: „Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, (…) nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.” Ce onoare mai mare poate fi oferită unui muritor? Cu câtă grijă se pregătesc acei oameni care urmează să se înfățișeze înaintea unui monarh de pe pământ! Atunci, cu câtă grijă ar trebui să ne pregătim noi, cei care așteptăm să-L întâlnim pe Împăratul împăraților? Dacă pregătirea noastră primește aprobarea Sa, vom locui mereu cu El și vom fi îmbrăcați în haina fără pată a neprihănirii lui Hristos. În mod cert merită să luptăm pentru aceasta. Darul gratuit al vieții veșnice este al nostru cu o singură condiție: „Binecuvântați sunt cei ce împlinesc poruncile Lui, ca să aibă dreptul la pomul vieții și să intre pe porți în cetate.” Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să vă ajute să trăiți în așa fel încât să intrați în cetatea sfântă.
—„ Youth’s Instructor”, 3 octombrie 1901