[joi, 30 decembrie]

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

 1. Descrie-i pe aceia care Îl urmează pe Isus, Păstorul cel Bun
 1. Ce trebuie să știm și este de o mare importanță?
  Ce trebuie să facem ca să cunoaștem aceasta?
 2. Ce a știut Hristos că omul nu poate să facă?
  Prin urmare, ce a făcut El pentru noi?
 3. Ce știe Isus că Satana încearcă să facă?
  Ce face El în privința aceasta?
 4. Ce trebuie să facem dacă dorim să ne bucurăm de cer?
 5. Ce anume lucrează Satana cu zel ca să ne împiedice să facem?
  Cum ne ajută însă Dumnezeu?
 6. Ce lucrare suntem chemați să facem?
  Ce trebuie totuși să ne amintim?
 7. Care este cea mai mare onoare ce poate fi conferită unui muritor?
  Cum se pregătesc oamenii să întâlnească un monarh pământean?
  Cum ar trebui să ne pregătim să-L întâlnim pe Isus?
 8. Care este singura condiție pentru a primi darul gratuit al vieții veșnice?