[luni, 27 decembrie]

SECȚIUNEA III

Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Eva, iar după aceea le-a oferit o perioadă de probă. Altfel spus, le-a dat timp să-și dovedească loialitatea față de El prin ascultare. Numai că ei au eșuat. De îndată, moartea, ca sentință dreaptă, și-a intrat în drepturi. Atunci de ce nu au murit în ziua când au păcătuit?

„Hristos, ispășitorul păcatelor noastre, a declarat: «Voi lua locul lui Adam. Voi lua asupra Mea pedeapsa pentru păcatul lui. El va avea parte de un alt proces. Voi garanta pentru el un timp de probă. Va avea privilegiile și oportunitățile unui om liber; i se va permite să-și exercite puterea de a alege oferită de Dumnezeu. Voi amâna ziua procesului lui. La judecată, va fi obligat să apară în fața tribunalului lui Dumnezeu»” („The Atlantic Union Gleaner”, 19 august 1903).

Atunci când Isus Hristos S-a oferit pe Sine ca garant pentru rasa umană căzută, Dumnezeu a amânat judecata și i-a dat omului o a doua perioadă de probă, oferindu-i șansa de a se întoarce la loialitatea față de Dumnezeu, conformându-se cerințelor Sale. Plasând judecata în viitor mai degrabă decât imediat, Dumnezeu a dat fiecărei ființe umane darul unei perioade noi de probă – șansa de a se întoarce la loialitatea față de Dumnezeu și de a construi un caracter potrivit pentru cer.

Perioada noastră de probă actuală și judecata din viitor sunt daruri foarte prețioase din partea lui Dumnezeu. Acestea fac parte din ceea ce El a făcut ca să ne ajute să ajungem în cer. „Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă” (Evrei 9:27,28).

Mai mult, Dumnezeu ne oferă o putere infinită ca să ne schimbăm inimile fățarnice în unele sfinte. Dar cum a făcut posibil ca niște oameni slabi ca noi să avem acces la această putere? Ascultați cu atenție. Imensa putere creatoare a lui Dumnezeu a fost depozitată în scrierile Sfintei Scripturi. Această veste bună este inimaginabilă! Iar această putere va lucra concret și eficient în fiecare persoană care crede.

„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte” (2 Petru 1:3,4).

Așadar, Însuși Dumnezeu a luat asupra Sa pedeapsa pentru păcatele noastre. Ne-a oferit un model cum să trăim. Ne-a dat a doua șansă. Prin intermediul Bibliei, a dat puterea creatoare infinită oricui crede în El. Toate acestea au fost făcute înainte ca noi chiar să căutăm ajutor.

Într-adevăr, Dumnezeu a făcut multe ca să ne ajute să ajungem în cer. Asta nu este tot însă, și sunt mult mai multe lucruri pe care El le-a făcut pentru noi. Iar atunci când vom cunoaște ceea ce Dumnezeu a făcut, vom avea o idee mai bună despre felul în care trebuie să răspundem.

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

 1. De ce este câștigarea de suflete cea mai nobilă și cea mai merituoasă realizare pe care o putem îndeplini?

 1. Lecția spune că, dacă dorim să fim persoane ce câștigă suflete, trebuie să știm de ce avem nevoie de mântuire și cum putem fi salvați. De ce este adevărat acest lucru?
 2. Lecția ne prezintă șase motive pentru care avem nevoie de mântuire. Gândiți-vă cum vi se aplică personal fiecare dintre aceste motive; scrieți apoi o parafrazare personalizată a fiecărui motiv, completând liniile de mai jos.
  a._______
  b._______
  c._______
  d._______
  e._______
  f.________
  Secțiunea II
 3. Descrieți diversele moduri prin care ați simțit nevoia de un mântuitor.

 1. Dacă nu ați simțit cu adevărat nevoia unui mântuitor, sunteți capabili să-L apreciați pe Isus?
  De ce nu?
  Secțiunea III
 2. Fără perspectiva judecății viitoare, când ar avea loc judecata pentru păcate?
 3. Pe ce bază a putut Dumnezeu să amâne judecata?
 4. De obicei, oamenilor nu le place ideea de a fi într-o perioadă de probă. Atunci de ce este o binecuvântare că ni s-a dat o a doua perioadă de probă?