[luni, 13 decembrie]

SECȚIUNEA III

Până la începutul anilor 1800, bisericile protestante se aflau într-o condiție spirituală îngrozitoare. În timp ce fondatorii acestora fuseseră devotați cu totul lui Dumnezeu și, ascultători fără frică ai Scripturilor, mulți dintre cei care au venit după nu au mai fost așa.

„Când acei întemeietori care aveau adevăratul spirit al reformei au încetat din viață, urmașii lor s-au ridicat și au dat „un nou chip cauzei”. În timp ce țineau orbește la crezul părinților lor și refuzau să primească orice alt adevăr în afară de acela pe care l-au cunoscut mai înainte, urmașii reformatorilor s-au îndepărtat mult de exemplul lor de umilință, lepădare de sine și de renunțare la lume”. -„Tragedia veacurilor”, p. 385


Ce se putea face pentru a vindeca biserica de doctrinele ei eronate, de practicele lumești și de regresul ei? Ce anume o putea aduce înapoi la puritate, la dragoste, la credință și la unitate? Marele Medic a prescris un medicament sigur: solia primului înger.

Acest anunț brusc al judecății și al revenirii iminente a lui Isus i-a luat prin surprindere în special pe creștini, ținând cont că aproape toți așteptau mai întâi o mie de ani de pace. Din nefericire, ca regulă generală, bisericile s-au împiedicat de adevărul binecuvântat și au respins învățăturile Scripturii despre revenirea iminentă a lui Hristos, deoarece nu doreau ca El să revină. Uriah Smith a scris:


„Venise timpul ca bisericile protestante să avanseze spre un teren religios mai înalt. Acestea puteau să accepte lumina și adevărul oferite și să ajungă la un nivel superior sau puteau să le respingă și să-și piardă, astfel, spiritualitatea și susținerea lui Dumnezeu, ori, altfel spus, să experimenteze o prăbușire spirituală. Adevărul pe care Dumnezeu l-a considerat potrivit pentru a-l folosi ca instrument în această lucrare a fost solia primului înger. Doctrina propovăduită a fost sosirea ceasului judecății lui Dumnezeu, urmată de a doua venire a lui Hristos. După ce au ascultat-o destul timp ca să vadă binecuvântările care însoțeau doctrina și rezultatele bune care proveneau din aceasta, bisericile în ansamblu au respins-o cu dispreț și cu batjocură. Astfel, ele au fost testate, căci după aceea au arătat în mod clar că inimile lor erau cu lumea, nu cu Domnul, și că au preferat ca lucrurile să rămână așa”. – „Daniel și Apocalipsa”, pp. 653, 654


Astfel s-a întâmplat că bisericile protestante au căzut și au ajuns să facă parte din Babilonul spiritual. Această cădere a avut loc la începutul anilor 1840, în special în vara lui 1844, pe care o anunța solia îngerului al doilea.

Refuzând să ia seama la avertizarea primului înger, ei au respins mijloacele pe care Cerul le prevăzuse spre îndreptarea lor. Ei au disprețuit solul harului care le-ar fi corectat greșelile care-i despărțeau de Dumnezeu și, cu o înverșunare mai mare, s-au întors să caute prietenia lumii. Aceasta era cauza acelei stări îngrozitoare de iubire pentru lume, de apostazie și de moarte spirituală care exista în bisericile anului 1844. -„ Tragedia veacurilor”, p. 380


Ai observat că bisericile care au respins adevărul și autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu nu doar au căzut, dar continuă încă să cadă? Să ținem cont că, deși ele se află într-o condiție căzută, în aceste biserici se găsesc numeroși discipoli adevărați ai lui Hristos. Înainte ca Isus să Se întoarcă pe pământ, El îi va chema pe acești oameni să iasă din Babilon.

Apocalipsa 18:4 „Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei!”


Simți că te afli într-un stare spirituală decăzută? Sau ai acceptat Cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate în fiecare domeniu al vieții tale?

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

 1. În lecție este menționată piatra din capul unghiului. Citește ce s-a întâmplat cu piatra din capul unghiului folosită la construcția templului lui Solomon, în Hristos, Lumina lumii, pp. 597, 598. Apoi termină capitolul și explică în ce fel ai putea evita căderea spirituală pe care au experimentat-o Babilonul și poporul evreu din vechime.__

 1. Cum a ajuns Isus să fie o piatră de poticnire pentru evrei?
  Cum se poate întâmpla la fel și pentru mulți creștini din ziua de azi?
 2. De ce indivizii, bisericile sau popoarele trec prin experiența întunericului spiritual? Ioan 3:19-21 _
  Secțiunea II
 3. Enumeră câteva lucruri care au fost binecuvântări pentru biserică, în comparație cu relele provocate de compromisuri.

 1. Vrea Dumnezeu să fim satisfăcuți cu ceea ce pionierii bisericii au aflat din studiul Bibliei? De ce trebuie să continuăm să studiem și să învățăm?
  Secțiunea III
 2. Prin ce atitudine importantă diferă reformatorii de mulți dintre urmașii lor?
 3. Care a fost cauza prăbușirii Babilonului?
  Ce te-ar putea face și pe tine să cazi spiritual? Apocalipsa 3:14-22
 4. De ce nu putem presupune că toți membrii bisericilor căzute fac parte din Babilon? Apocalipsa 18:4; Ioan 10:16
  Studiu suplimentar: Tragedia veacurilor, pp. 49-60; 375-390