[duminică, 5 decembrie]

SECȚIUNEA II

Din Geneza și până la Apocalipsa, Biblia ne prezintă crâmpeie despre lucrarea Lui Isus ca Mijlocitor al nostru. Evident, Tatăl vrea ca noi să înțelegem ce face Isus ca să ne răscumpere din păcat, precum și dorința Sa profundă de a ne salva.

Gândește-te la istoria lu Avraam, care a intervenit pe lângă Domnul Hristos ca să salveze cetatea Sodoma. Observă dorința Mântuitorului de a întârzia distrugerea cetății și de a-i salva pe cei drepți de acolo. Când citești relatarea din Geneza 18:16-33, imaginează-ți că-L asculți pe Isus intervenind la Tatăl chiar pentru mântuirea ta și crede că Tatăl este la fel de doritor să accepte rugăciunea lui Hristos pentru tine.

Meditează la istoria mijlocirii lui Moise pe lângă Dumnezeu pentru aceia care se închinaseră vițelului din aur și la momentul când Aaron a pus tămâie în cădelniță lui și a alergat în mijlocul adunării israeliților răzvrătiți care mureau din pricina urgiei. După ce citești aceste pasaje din Exodul 32:30-33 și din Numeri 16:41-50, minunează-te cum, prin slujirea Marelui nostru Preot, Dumnezeu le oferă cu îndurare, până și celor mai rebeli, numeroase oportunități de a se pocăi.

Astfel de relatări ne ajută să înțelegem că Isus, îndeplinindu-Și slujba de Mare-Preot în sanctuarul ceresc, lucrează pentru salvarea fiecărui om de pe pământ – chiar și celor rebeli. Scopul Lui este să facă tot ce e cu putință ca să convingă fiecare om să se pocăiască. Isus a ilustrat această parte a lucrării Sale preoțești în una dintre parabole.

Luca 13:6-9 „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, și n-a găsit. Atunci a zis vierului: „Iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta, și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba?” „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l și anul acesta; am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia.”

La fel, Isus mediază încă pe lângă Tatăl pentru cei răzvrătiți.

„Tată, mai cruță-i viața puțin. El a fost un pom neroditor, care a făcut umbră pământului; totuși, nu-l tăia. Eu voi mai aștepta puțin, cu răbdare, și voi vedea dacă va aduce rod. Voi impresiona inima lui cu adevărul. Îl voi convinge de păcat.” – „Mărturii pentru biserică”, vol. 2, p. 421

Mijlocește la fel Mântuitorul nostru iubitor și pentru tine? Atunci, nu-L mai întrista și nu-L mai dezamăgi. Pocăiește-te și acceptă-L pe Isus ca Mântuitor al tău. Dacă vei coopera cu El, Isus va lucra în viața ta ca să te împace cu Tatăl, aducându-te într-o deplină armonie cu El.

După ce te-ai pocăit și ai devenit copilul lui credincios, ce rugăciune de mijlocire va face Isus pentru tine? Putem să ne facem o idee foarte bună citind Ioan 17, unde este relatată ultima rugăciune a lui Isus înainte de teribila Sa experiență din Grădina Ghetsimani.

„Această rugăciune este o lecție în ce privește mijlocirea pe care Mântuitorul urma să o realizeze dincolo de perdea după ce marele Său sacrificiu, jertfa Sa în favoarea oamenilor, va fi fost împlinit. Mijlocitorul nostru le-a ilustrat astfel ucenicilor slujirea Sa din sanctuarul ceresc pentru toți aceia care vor veni la El cu un duh blând și smerit, care vor renunța la egoism și vor crede în puterea Lui a mântui”. – „The SDA Bible Commentary”, vol. 5, p. 1145

Faceți-vă timp ca să citiți cu grijă Ioan 17. Imaginați-vă că-L vedeți pe Isus în sanctuarul ceresc, rugându-Se cu aceste cuvinte pentru tine. Vei coopera cu El pentru a-I împlini dorința în ceea ce te privește?