[luni, 6 decembrie]

SECȚIUNEA III

Pentru a-i ajuta să înțeleagă planul de mântuire, Dumnezeu i-a învățat pe israeliți cum să construiască sanctuarul. Fiecare parte a acestuia dezvăluia adevăruri importante despre Isus, iar lucrarea Lui ca Mijlocitor al nostru era ilustrată cel mai limpede de lucrarea marelui-preot.

Marele-preot era un reprezentant special al lui Hristos. De exemplu, haina sa albă ilustra neprihănirea fără pată a lui Hristos. Frumosul pieptar cu douăsprezece pietre prețioase gravate cu numele celor douăsprezece triburi stătea drept mărturie că suntem aproape de inima lui Isus și, întotdeauna, în gândurile Sale. El nu ne poate uita niciodată. Și la fel cum preotul purta nelegiuirea poporului, astfel încât acesta să poată fi liber, tot așa și Hristos a luat asupra Sa păcatele noastre, pentru ca noi să putem fi socotiți îndreptățiți.

Lucrarea marelui-preot era împărțită în două faze – slujbele zilnice și cele anuale. În timpul slujbei zilnice, preotul făcea o împăcare simbolică pentru păcatele oamenilor, prin sacrificarea animalelor – o trimitere la sacrificiul uimitor al lui Isus de pe Golgota. Slujirea zilnică a preotului în Locul Sfânt reprezenta lucrarea lui Isus pentru noi din sanctuarul ceresc, care a început când El S-a întors în cer. Slujba anuală avea loc în Ziua Ispășirii și reprezenta ultima fază a lucrării lui Isus ca Mare-Preot al nostru – lucrarea de judecată și de curățire a sanctuarului ceresc. Vom studia mai multe despre această parte a lucrării marelui-preot în lecțiile viitoare.

În sanctuar, preotul era legătura dintre Dumnezeu și om. El Îi vorbea lui Dumnezeu pentru oameni, și le vorbea oamenilor pentru Dumnezeu. Iar aceasta este exact ceea Isus face pentru noi.

„Împăcarea omului cu Dumnezeu putea să fie îndeplinită numai printr-un Mijlocitor egal cu Dumnezeu…. Înlocuitorul și garantul omului trebuia să aibă natură umană, ca o legătură cu familia umană pe care urma să o reprezinte, și, ca Ambasador al lui Dumnezeu, trebuia să fie părtaș la natura divină, să aibă o legătură cu Infinitul, ca să-L prezinte pe Dumnezeu lumii și ca să fie un mijlocitor între Dumnezeu și om. Aceste calități s-au regăsit doar în Hristos”. –„ Solii alese”, cartea 1, p. 257

Isus a devenit om ca să ne poată înțelege. Bineînțeles, El Îl înțelegea deja pe Dumnezeu, deoarece El este Dumnezeu. El este singurul din univers care Îl poate împăca pe Dumnezeu cu omul. Pavel a spus-o astfel:

1 Timotei 2:5 „Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos”.

De aceea, Pavel, în cartea Evrei, Îl înalță atât de mult pe Isus și se concentrează în special asupra lucrării lui de Mare-Preot al nostru. Dacă studiezi cartea Evrei cu atenție, vei observa multe motive pentru care Isus este mai bun decât orice alt preot. Ia în considerare acest exemplu:

Evrei 2:17 „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului”.

Observă cum îl descrie Pavel Marele nostru Preot: milos și vrednic de încredere.

Faptul că este milos arată că Isus dă dovadă de o mare îndurare față de aceia care L-au rănit. El ar fi putut să ne lase să suferim pedeapsa meritată pentru păcatele noastre, dar nu a făcut-o. În loc de aceasta, a conceput un plan ca să ne salveze, chiar dacă pe El aceasta L-a costat infinit de mult.

Faptul că este vrednic de încredere arată că Marele nostru Preot nu va devia de la standardele neprihănirii. El nu poate și nu va schimba Legea Sa. Lucrarea Lui de Mare-Preot nu are scopul de a ne scuza sau de a privi cu îngăduință păcatele noastre, ci pe acela de a ne reconcilia cu Dumnezeu prin lucrarea Sa de iertare și de curățire a păcatelor noastre.

Noi Îi datorăm totul lui Isus. Care va fi răspunsul tău față de lucrarea Sa de Mare-Preot și de Mijlocitor pentru tine?

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

 1. De ce au nevoie păcătoșii de un mijlocitor?
 2. Ce responsabilitate specială le-a dat Dumnezeu oamenilor care deja s-au împăcat cu El? 2 Corinteni 5:18-21

 1. Pentru cine ar trebui să ne rugăm? Matei 5:44; 1 Timotei 2:1,2; Iacov 5:14; Luca 22:32; Iov 42:8; Coloseni 4:2-4; Faptele apostolilor 12:1-12; Psalmii 106:23; Ioel 2:17
  Secțiunea II
 2. În ce fel beneficiază cei răi de mijlocirea lui Hristos?
 3. Cum beneficiază aceia care L-au acceptat pe Hristos ca Mântuitor personal în urma mijlocirii Lui?
 4. Citește Ioan 17 și încearcă să-ți imaginezi că-L vezi pe Isus rugându-Se în sanctuarul ceresc. Care sunt câteva dintre lucrurile pe care Isus le dorește pentru tine personal și pentru toți credincioșii?

Secțiunea III

 1. Ce perspectivă mai profundă îți dau următoarele versete din cartea Evrei despre lucrarea lui Isus ca Mare-Preot?
  2:9–18
  4:14–16
  5:5–9
  7:24–27
  8:1, 2
  9:23–28
  10:19–25
 2. De ce este important că Isus este și milos, și vrednic de încredere?