[sâmbătă, 4 decembrie] Marele nostru preot

Text de memorat: Evrei 7:25
„De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei”.

SECȚIUNEA I


Ai auzit vreodată pe cineva spunând ceva de genul: „Alex trăiește doar ca să facă fotografii” sau „Heather trăiește ca să mănânce”? Astfel de comentarii dezvăluie mai multe despre o persoană decât o simplă afirmație precum „El face fotografii” sau „Ea mănâncă” și transmit ideea pasiunii sau a scopului care stăpânește persoana respectivă.

Isus, Marele nostru Preot, a avut o pasiune și un scop care L-au stăpânit atât de mult, încât Pavel a spus că „El trăiește pururea” ca să le îndeplinească. Această propoziție ne spune atât ce face Isus, cât și ce contează cel mai mult pentru El.


Evrei 7:25 „De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei”.


Mijlocirea este acțiunea de a reconcilia două părți. Care sunt cele două părți din acest verset? Dumnezeu și cei care vin la El. De ce aceia care vin la Dumnezeu au nevoie să fie împăcați cu El? Deoarece păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul a distrus relația dintre Adam și Eva, și Dumnezeu. De fapt, ei meritau să moară în ziua în care au păcătuit. Dar pentru că Hristos a devenit imediat Mijlocitorul lor, li s-a oferit o posibilitate de a se întoarce la loialitatea lor față de Dumnezeu. El a pledat înaintea Tatălui în favoarea păcătosului … a fost o luptă chiar pentru Împăratul Universului ca să dea pe Fiul Său să moară pentru neamul omenesc căzut. – „Patriarhi și profeți”, p. 63

Nu ești recunoscător că Tatăl ne iubește atât de mult? Până și cea mai păcătoasă ființă de pe pământ poate fi sigură că lucrarea de mijlocire a lui Hristos nu are scopul de a-L convinge pe Dumnezeu să o iubească; mai degrabă, Dumnezeu a făcut acest sacrificiu imens astfel ca păcătosul să fie separat de păcat și unit din nou cu El.

Romani 5:8 „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi”.


Lucrarea lui Isus de împăcare și de mijlocire nu este pentru a-L convinge pe Dumnezeu să ne iubească. Nu, ci scopul ei este să îndepărteze păcatul din viețile noastre – ceea ce ne separă de Dumnezeu.

Și astăzi Isus continuă lucrarea Sa de mijlocire pentru păcătoși. Ai fost surprins de o ispită și ai păcătuit? I-ai întors spatele lui Dumnezeu? Ai vreun obicei nelegiuit în viața ta, care te ține prizonier? Încurajează-te! Isus „trăiește pururea” ca să mijlocească pentru tine.

„Dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. Sângele lui Isus pledează cu putere și în mod eficient pentru cei care cad în rătăcire, pentru cei răzvrătiți, pentru cei care păcătuiesc împotriva măreței lumini și iubiri … El mijlocește pentru cei mai umili, pentru cei mai oprimați și suferinzi, pentru cei mai încercați și ispitiți. Cu mâinile ridicate, El invocă jertfa Sa: „Iată că te-am săpat pe mâinile Mele.” Dumnezeu iubește să audă pledoaria Fiului Său și să îi răspundă”. – „The Review and Herald”, 15 august 1893

Ce spune Isus atunci când face apel la Tatăl Lui în favoarea păcătoșilor? Ai vrea să auzi una dintre rugăciunile Lui pentru tine? O vom face în secțiunea următoare.