[luni, 22 noiembrie]

SECȚIUNEA III

Când ne predăm controlului Duhului Sfânt, nu ne predăm cuiva care ne va obliga să ascultăm. În loc de aceasta, El ne menține libertatea, dându-ne puterea să ne înfrânăm poftele.

Galateni 5:22-24 „Roada Duhului, dimpotrivă, este… înfrânarea poftelor… Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei”.


Va dura un timp până când se va dezvolta rodul spiritual al înfrânării poftelor.

„Acest lucru va necesita rugăciuni sincere și o veghere neîncetată. Trebuie să fim ajutați de influența permanentă a Duhului Sfânt, care va atrage mintea în sus și o va obișnui să mediteze asupra lucrurilor curate și sfinte. Și trebuie să studiem cu sârguință Cuvântul lui Dumnezeu”. – „Patriarhi și profeți”, p. 460


Iată aici cele patru lucruri necesare pentru a avea o viață creștină victorioasă: 1) rugăciuni sincere; 2) veghere neîncetată; 3) influența permanentă a Duhului Sfânt; și 4) studiul sârguincios al Bibliei. Aceste patru lucruri restaurează stăpânirea de sine pe care omul a pierdut-o în Grădina Edenului. Fiecare eșec are la bază neglijarea unuia sau a mai multor lucruri esențiale.

Prin aceste patru lucruri „ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui” (Efeseni 6:10). Cu aceste patru lucruri „ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să putem ține piept uneltirilor diavolului” (versetul 11). Deoarece bătăliile noastre sunt spirituale, împotriva unor forțe nevăzute, și armele noastre trebuie să fie spirituale. Acestea sunt mult mai puternice decât orice armă folosită de forțele militare și „sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile” ispitelor din viața noastră (2 Corinteni 10:4).

Armura noastră împotriva ispitelor începe cu cingătoarea adevărului (Efeseni 6:14), care ne înconjoară și încercuiește. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să avem nimic de-a face cu ipocrizia sau înșelăciunea. Noi suntem cinstiți și nu ascundem nimic. Conștiința noastră este protejată de platoșa neprihănirii (versetul 14).

Suntem încălțați cu râvna Evangheliei păcii (versetul 15) și prin misiunea noastră medicală intrăm în contact cu lumea.

În mâna stângă ținem scutul credinței absolute în dragostea pe care ne-o poartă Dumnezeu, indiferent de greutățile cu care ne confruntăm în viață (versetul 16).

Coiful cunoștinței prețului mântuirii noastre, a valorii pe care o avem în ochii lui Dumnezeu și a privilegiului de a fi eliberați din sclavia fostelor păcate ne protejează gândurile de depravare și de îndoială (versetul 17).

Cu mâna dreaptă apucăm Cuvântul lui Dumnezeu, care face ca orice gând să-I fie supus lui Hristos.

Efeseni 6:18 „Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții”.


La fel ca ologul de la scăldătoarea Betesda, noi acționăm la auzul Cuvântului lui Dumnezeu. (Vezi Ioan 5:1-9.)

„Nu așteptați să simțiți că sunteți sănătoși. Credeți cuvântul Său, iar acesta se va împlini. Supuneți-vă voința în slujba lui Hristos. Urmați-I cuvântul și veți fi întăriți. Indiferent care este păcatul practicat, pasiunea care vă stăpânește sufletul și trupul prin îngăduință, Hristos poate și dorește să vă elibereze”. – „Hristos, Lumina lumii”, p. 203

Atunci când alunecați și cădeți, nu rămâneți la pământ. Lăsați-L pe Hristos să vă refacă sufletul. (Vezi Psalmii 23:3.)


Proverbele 24:16 „Căci cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire”.