[marți, 23 noiembrie] Întrebări de reflecție

Secțiunea I

 1. Enumeră câteva obiceiuri și dependențe rele despre care știi că vă afectează pe tine și pe prietenii tăi.

 1. Ce vrea Dumnezeu să facem în mijlocul acestor necazuri? Psalmii 50:15
  Ce va face Dumnezeu dacă Îl vom chema?
  Ce facem noi când Dumnezeu ne eliberează? Vezi, de asemenea, Psalmii 51:12-14.
 2. Ce răsplată le este promisă celor care vor îndura și vor birui? Matei 24:13; Evrei 10:32-39; Romani 5:1-5; Apocalipsa 2:7, 11, 17, 26-28; 3:5, 12, 21; 21:7

Secțiunea II

 1. Ia în considerare aceste relatări și povestește cum au invitat ispita următorii oameni:
  Lot – Geneza 13:8-13
  Nadab și Abihu – Leviticul 10:1-11
  Samson – Judecătorii 14:1; 16:1,4
 2. În ce fel inviți ispita în prezent și ce poți să faci în privința aceasta?
 3. Scrie un text care să parafrazeze Romani 13:14 și care să poată fi înțeles de o persoană mai tânără decât tine

Secțiunea III

 1. Atât cei neprihăniți, cât și cei nelegiuiți cad. Ce face neprihănitul, iar nelegiuitul, nu? Proverbele 24:16; Mica 7:7-9; Ioan 3:19-21
  Proverbe 24:16; Mica 7:7–9; Ioan 3:19–21
 2. Citește întâmplarea cu paraliticul din Ioan 5:1-9 și Hristos, Lumina lumii, pp. 202, 203. Spune, apoi, cum poți să fii eliberat(ă) până și din cea mai puternică dependență sau din cel mai teribil obicei rău