[duminică, 21 noiembrie]

Biruirea comportamentului păcătos este o chestiune de viață și de moarte, iar Dumnezeu a promis să ne dea ajutorul de care avem nevoie. Acum este șansa noastră să obținem acest ajutor; astăzi este ziua în care trebuie să obținem victoria.

2 Corinteni 6:2 „Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii”.


Evrei 3:7,8 „Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie”.


Nu ne putem permite să așteptăm până mâine ca să luptăm cu păcatele noastre cultivate. Cu cât așteptăm mai mult până să ne predăm lui Hristos, cu atât mai puternice vor deveni obiceiurile noastre rele. Cu toate acestea, indiferent cât de slabi ne simțim, cât de puternice ni se par ispitele și cât de adesea am eșuat, victoria este de două ori asigurată, deoarece Dumnezeu a promis să limiteze puterea ispitei și să ne dea suficientă tărie ca să o biruim.


1 Corinteni 10:13 „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca s-o puteți răbda”.


Așa cum i-a izbăvit pe israeliți din robia egipteană, Hristos este capabil să sfărâme fiecare verigă a lanțului cu care păcatul ne-a prins sufletul.


Ioan 8:36 „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi”.


Iuda 24 „Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plini de bucurie înaintea slavei Sale”.

Isus are infinită putere. El ne poate da o inimă nouă, făcând astfel posibil ca noi să ascultăm de El. Duhul Său va fi tovarășul și ajutorul nostru constant în lupta împotriva eului nostru. Trebuie să veghem și să ne rugăm continuu.


Marcu 14:38 „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios”.


Cu toate acestea, în loc să rezistăm ispitei, adeseori noi o invităm. Atunci când un dependent de filme se uită la trailere, el invită ispita. Distracțiile lumești în sine invită ispita. Când te găsești la o petrecere unde se bea și se dansează, încurajezi ispita. Cu puterea lui Dumnezeu, „păzește-ți cu grijă gândurile” (Proverbele 4:23) evitând lectura, vizionarea sau audiția a orice ar putea să sugereze gânduri necuviincioase.

„Conducându-i pe urmașii lui Hristos să se asocieze și să se unească în distracție cu oamenii neevlavioși … Satana are cel mai mare succes în a-i atrage să păcătuiască. […] Satana înlănțuie sufletul oamenilor acolo unde aceștia se adună de dragul plăcerii, unde mândria este încurajată și apetitul este îngăduit și unde sunt conduși să-L uite pe Dumnezeu și să piardă din vedere interesele veșnice”. – „Patriarhi și profeți”, pp. 458, 460

Necumpătarea invită ispita.


A mânca fără cumpătare –prea des, prea mult, și încă alimente bogate, vătămătoare – distruge acțiunea sănătoasă a organelor digestive, afectează creierul și pervertește judecata, împiedicându-ne să gândim și să acționăm rațional, calm și sănătos”. – „Dietă și hrană”, p. 50


Pavel spune să nu-l lăsăm pe Satana să ne exploateze slăbiciunile.


Romani 13:14 „Îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziți poftele”.


Pe măsură ce ne „îmbrăcăm în Domnul Isus Hristos”, adăpostindu-ne în Cuvântul Său, lupta noastră cu răul va fi plină de succes.