[sâmbătă, 13 noiembrie] Recunoaște vocea lui Dumnezeu

Text de memorat: Psalmii 32:8,9


„Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.” Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-l strunești cu un frâu și o zăbală cu care-l legi ca să nu se apropie de tine!

SECȚIUNEA I


Este dificil să înveți să pilotezi un avion doar cu ajutorul instrumentelor de la bord. Când zbori printre nori, fără niciun orizont vizibil, creierul devine confuz în privința direcției avionului, neștiind dacă merge în jos, la stânga sau la dreapta. Ceea ce pare corect poate fi complet greșit. Piloții trebuie să fie învățați că nu pot avea încredere în propriile senzații, astfel că este absolut necesar să știe să interpreteze corect echipamentul de zbor și, implicit, să aibă încredere în acesta. În mod similar, creștinii trebuie să învețe că propriile senzații, influența culturii și declarațiile învățaților lumii sunt nesigure. Și ei trebuie, de asemenea, să interpreteze corect Biblia și să se încreadă în întregime în instrucțiunilor acesteia.

Proverbele 14:12 „Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte”.


Asemenea pilotului lipsit de experiență care zboară printre nori nevenindu-i să creadă că simțul său de orientare poate fi atât de deficitar, mulți oameni fac greșeli serioase deoarece confundă propriile idei cu vocea lui Dumnezeu. Aceștia pot crede că fac voia lui Dumnezeu când, de fapt, urmează propria înclinație sau chiar vocea deghizată a lui Satana.


Ieremia 17:9 „Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate s-o cunoască?”


Deși nu putem avea încredere deplină în propriile idei, avem totuși la îndemână un ghid sigur.


Ieremia 17:7 „Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul!”

Putem să ne încredem în judecată lui Dumnezeu privind natura bună sau rea, sigură sau nu a ceva. El spune:


Psalmii 32:8,9 „Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta.” Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-l strunești cu un frâu și o zăbală cu care-l legi ca să nu se apropie de tine!


Cum ne sfătuiește însă Dumnezeu? Ți-ai dorit vreodată să fi fost unul dintre profeții care L-au auzit pe Dumnezeu spunându-le ce să facă? Ei bine, nu trebuie să fii profet ca să-L auzi pe Dumnezeu vorbind.

„„Cercetaţi Scripturile“ pentru că în ele găsiţi sfatul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu care vorbeşte sufletului”. – „Principiile fundamentale ale educației creștine”, p. 391


„Același Dumnezeu care i-a condus pe israeliți în pustie printr-un stâlp de nor ne va conduce și pe noi. Fiecare capitol, fiecare verset din Biblie este o comunicare făcută de Dumnezeu oamenilor. […] Dacă prescripțiile acestea ar fi studiate și îndeplinite, poporul lui Dumnezeu, ca și israeliții pe vremuri, ar fi călăuzit ziua de stâlpul de nor, iar noaptea, de stâlpul de foc”. – „Patriarhi și profeți”, p. 504


Profetul căzut Balaam s-a rugat lui Dumnezeu, dar nu ca să primească sfatul Acestuia, ci ca să primească permisiunea Lui. Scopul pentru care se ruga era acela de a primi încuviințare pentru propria cale. Aceasta a fost baza închinării păgâne, care era construită în jurul ideii de a-L liniști pe Dumnezeu, ca și cum El poate fi mituit sau ispitit.


Numeri 23:19 „Dumnezeu nu este un om, ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?”


Cheia primirii sfatului lui Dumnezeu este studiul dedicat descoperirii voinței Lui, astfel încât să o putem urma. Dacă studiem doar ca să căutăm încuviințare pentru calea noastră, nu vom descoperi niciodată calea lui Dumnezeu.


Ioan 7:17 „Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu”.