[luni, 8 noiembrie]

SECȚIUNEA III


Chiar dacă trebuie să ne dorim să putem luăm poziție singuri de partea adevărului biblic, unul dintre cele mai mari ajutoare de care putem beneficia pentru a rămâne credincioși este să fim alături de prieteni creștini. Daniel și cei trei prieteni ai lui au stat fermi împreună, în dedicarea lor biblică. Fiind colegi de cameră, ei au mâncat și s-au rugat împreună.

Daniel 1:11,12 „Atunci, Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: „Încearcă pe robii tăi zece zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut.”


Daniel 2:17, 18 „Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului.

Daniel 2:49 „Daniel a rugat pe împărat să dea grija treburilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului”.


Dumnezeu vrea echipe de tineri care să lucreze împreună ca misionari. Isus nu Și-a trimis ucenicii singuri, fiecare pe cont propriu.


Marcu 6:7 „Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece și a început să-i trimită doi câte doi”.


Dacă te vezi misionar pentru colegii tăi studenți, caută prieteni evlavioși care să lucreze împreună cu tine.

„Lăsați tinerii și tinerele… să formeze echipe de lucrători, să aibă un timp hotărât când să se roage împreună și să-I ceară Domnului să le dea harul Său și să se adune uniți în acțiune… Își doresc tinerii și tinerele noastre care cred adevărul să devină misionari activi?” – „Solii pentru tineret”, p. 197


Obiceiul lui Daniel de a se ruga pe care îl avea la optzeci de ani a fost dezvoltat de când era foarte tânăr, acesta fiindu-le bine cunoscut prietenilor și dușmanilor lui. Și chiar dacă a părut că rugăciunea i-a adus necazuri, de fapt activitatea aceasta a fost cea care l-a protejat de pericol (Vezi Daniel 6). Pentru Daniel, nu a fost nimic nou să fie înconjurat de lei; pentru el, lumea aceasta era bârlogul leilor.

În adolescență, Daniel a primit protecția îngerilor ca răspuns la rugăciunile lui zilnice. Când era bătrân și a trebuit să petreacă o noapte împreună cu leii, a putut să doarmă în siguranță, de parcă ar fi făcut-o într-un pat moale. Aceleași promisiuni din Cuvântul lui Dumnezeu pe care Daniel le-a invocat sunt disponibile și astăzi pentru orice tânăr – chiar dacă circumstanțele îl obligă să fie în Babilon.

„Dacă tinerii noștri ar fi convertiți în fiecare zi, nu ar fi niciun pericol să meargă la colegiile din țară, dar, dacă se simt liberi să înceteze a veghea o singură zi, tocmai în ziua aceea Satana este pregătit să-și întindă capcanele, iar ei sunt biruiți și conduși pe căi greșite — pe căi interzise, pe care nu Domnul le-a deschis”. – „Solii alese, cartea 3”, p. 231

Ținta de a-L onora pe Dumnezeu dând mărturie pentru El ne va ajuta în zilele de școală.

„Daniel știa că Dumnezeul lui Israel trebuie să fie onorat înaintea poporului babilonian. […] El a trebuit să-și păstreze cu curaj principiile religioase în fața tuturor oamenilor, căci el era martorul lui Dumnezeu”. – „The Youth’s Instructor”, 1 noiembrie 1900