[sâmbătă, 6 noiembrie] Credincios în școală

SECȚIUNEA I

Text de memorat: Matei 10:32,33
„De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri”.


Efes era cetatea cea mai nelegiuită din Asia Mică. Infracționalitatea era vast răspândită; toate viciile prosperau. Cu toate acestea, de aici a plecat Pavel și echipa lui să evanghelizeze toată Asia Mică. Biserica din Efes a fost ca un microcosmos al bisericii creștine timpurii. Respingând răul și iubind binele, credincioșii erau dedicați și lucrau din greu. (Vezi Apocalipsa 2:1-3.)

Nu ar trebui să trecem cu vederea metoda pe care a folosit-o Dumnezeu pentru a ridica această biserică, folosind-o ca să evanghelizeze provinciile romane din Asia.

Faptele apostolilor 19:9,10 „Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit Cuvântul Domnului”.


Tiran era un profesor însemnat, iar activitatea lui Pavel de răspândire a soliei Evangheliei în Efes și Asia a pornit din această școală. Concentrându-se asupra unei școli, Pavel a ajuns într-un mod eficient la tineri. Istoria sacră ne învață importanța educației în evanghelizare. Nu doar profesorii pot fi evangheliști, așa cum s-a întâmplat în școala lui Tiran, ci și studenții pot fi la fel.

În cartea Daniel ne este descoperit faptul că Dumnezeu a folosit „Universitatea din Babilon” ca loc central pentru cucerirea divină a Babilonului. Patru studenți – Daniel, Hanania, Mișael și Azaria – l-au impresionat încă de la început pe împăratul Nebucadnețar.

Daniel 1:17-19 „Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune… La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar, între toți tinerii aceia, nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului”.


Prin influența lor constantă, Nebucadnețar s-a predat în cele din urmă Dumnezeului din cer. Un alt exemplu de student evanghelist a fost Moise.

„Dar, cu toate că era un student neobosit și zelos, el n-a putut fi făcut să ia parte la adorarea zeilor. A fost amenințat cu pierderea coroanei și avertizat că va fi dezmoștenit de prințesă dacă va stărui în devotamentul său față de credința evreilor. Dar el a rămas nezdruncinat în hotărârea sa, de a nu aduce închinare decât singurului Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului. El discuta cu preoții și cu adoratorii zeilor, arătându-le nebunia închinării lor superstițioase la obiecte neînsuflețite. Nimeni nu era în stare să răstoarne argumentele sale sau să-i schimbe hotărârea”. – „Patriarhi și profeți”, p. 245

Moise, Daniel și cei trei prieteni ai lui au fost sârguincioși în studiile lor. Nu doar că erau sârguincioși în studiile lor, dar erau și supuși cuvântului Scripturii, iar Dumnezeu le-a binecuvântat slujirea credincioasă față de El. Ieroboam este un alt exemplu biblic de sârguință credincioasă în anii săi de pregătire.

1 Împărați 11:28 „Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif”.

Deoarece Ieroboam lucra repede și eficient, viața lui se arăta extrem de promițătoare, iar mai târziu a fost făcut împărat peste Israel. Cu toate că obiceiurile lui privind munca l-au făcut pe Ieroboam să iasă în evidență în anii lui de pregătire, lipsa credincioșiei l-au făcut să cedeze în fața păcatului, mai târziu în viață. Istoria vieții lui, care ar fi trebuit să se încheie în succes, s-a sfârșit într-un eșec josnic.

1 Împărați 14:10 „De aceea, voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile, până va pieri”.

Trebuie să învățăm o lecție importantă din viața lui Ierobaom. Nu este suficient să fim studioși și harnici doar în anii de școală, ci trebuie să-I rămânem întotdeauna credincioși lui Dumnezeu.

„Acei studenți care mărturisesc că-L iubesc pe Dumnezeu și ascultă de adevăr trebuie să dețină acel grad de autocontrol și tărie a principiilor religioase, care-i va ajuta să rămână neclintiți în fața ispitelor și să ia poziție pentru Isus, oriunde s-ar afla”. —„Solii pentru tineret”, p. 181