[luni, 1 noiembrie]

SECȚIUNEA III

În cartea Apocalipsa, descoperim două femei simbolice. Una dintre ele reprezintă biserica lui Dumnezeu. Îmbrăcămintea ei nu este din această lumea, căci este „învăluită în soare” (Apocalipsa 12:1). Ea nu are nicio podoabă în afara unei coroane de lumină.

Cea de-a doua femeie este o prostituată. Îmbrăcămintea ei este cea a unei prostituate, atrăgând atenția asupra ei însăși. Din acest motiv, ea este împodobită cu bijuterii și cu veșminte extravagante. Această femeie reprezintă falsa religie, cea a înălțării de sine.

Apocalipsa 17:4 „Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare”.


Din nefericire, „fiicele Sionului” au imitat-o adesea pe cea de-a doua femeie, în loc să ia exemplul celei dintâi. Iar pe măsură ce în biserică podoabele exterioare devin obișnuite, ele vor fi acceptate tot mai ușor. De fapt, unii au presupus că afișarea podoabelor exterioare vor crește de fapt influența asupra necredincioșilor. Cu toate acestea:

„Lumea nu va fi niciodată convertită prin faptul că noi ne conformăm practicilor ei rele. Dar ce influență va fi exercitată asupra lumii de oamenii care trăiesc și vorbesc și se comportă ca niște fii și fiice ale lui Dumnezeu!” – Manuscript Releases”, vol. 18, p. 278„


Așadar, haideți să-L reprezentăm cum se cuvine pe Isus înaintea lumii prin felul în care ne împodobim. Când Iacov s-a întors în Canaan, Dumnezeu l-a îndreptat spre Betel, ca să reînnoiască jurămintele sacre pe care le făcuse cu două decenii înainte, când fugea de Esau. Iacov știa că familia lui, înainte să poată să I se închine lui Dumnezeu, trebuia să îndepărteze toate practicile păgâne pe care le adoptase – inclusiv hainele și podoabele nepotrivite care însoțeau închinarea lor la idoli.

Geneza 35:2,4 „Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele… Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul de lângă Sihem”.


Și în zilele noastre convertirea și reconsacrarea față de Dumnezeu vor necesita, de obicei, schimbări semnificative privind hainele și podoabele. Chiar dacă noii creștini trebuie să fie învățați cu grijă cerințele evangheliei privind îmbrăcămintea, nu aceasta este preocuparea principală.

„Mulți încearcă să corecteze viața altora, atacând acele comportamente pe care ei le consideră a fi niște obiceiuri greșite. Ei li se adresează acelora despre care cred că greșesc și le scot în evidență defectele. Ei spun: „Tu nu te îmbraci așa cum ar trebui.” Aceste persoane încearcă să se lege de podoabe sau de orice li se pare ofensator, dar nu se străduiesc să îndrepte gândurile oamenilor asupra adevărului. Cei care încearcă să-i corecteze pe alții ar trebui să prezinte lucrurile atrăgătoare ale lui Isus. Să vorbească despre dragostea și despre mila Sa, să prezinte exemplul Său și jertfa Sa, să manifeste spiritul Său, iar dacă vor proceda așa, nu va fi necesar să abordeze deloc subiectul îmbrăcămintei. Nu este nevoie să faceți din subiectul îmbrăcămintei aspectul principal al religiei voastre. Aveți subiecte mai pline de însemnătate despre care să vorbiți. Vorbiți despre Domnul Hristos, iar după ce inima este convertită, tot ce nu se află în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu va cădea. Este o trudă zadarnică să smulgi frunzele dintr-un copac verde. Frunzele vor apărea din nou. Toporul trebuie să fie înfipt la rădăcina copacului, iar atunci frunzele vor cădea și nu vor mai reveni niciodată”. – „Evanghelizare”, p. 272


Care este cea mai bună modalitate de a corecta greșelile altora? Vorbește-le despre Isus și lasă-L pe El să ne facă viețile frumoase, pe măsură ce Îi urmăm exemplul:


„[Isus] nu a purtat nicio altă podoabă în afară de smerenie”. – „Solii alese”, cartea 1, p. 260

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

  1. Biblia spune că femeile evlavioase ar trebui să se împodobească. Dar cum spune că ar trebui să o facă? 1 Timotei 2:9,10; 1 Petru 3:3,4
    Secțiunea II
  2. Să presupunem că ești obișnuit să porți bijuterii și te gândești că-ți vine greu să nu le mai porți. Ce lecție importantă înveți din versetele următoare? Matei 7:14; 10:37-39; Luca 9:23; 14:33

Secțiunea III

  1. Să presupunem că ești obișnuit să porți bijuterii și te gândești că-ți vine greu să nu le mai porți. Ce lecție importantă înveți din versetele următoare? Matei 7:14; 10:37-39; Luca 9:23; 14:33

  1. Cum anume îi vom putea influența pe cei din lume? „Nu există niciun mod mai bun de a face ca lumina voastră să-i lumineze pe alții decât cel al simplității cu care vă îmbrăcați și vă purtați. Puteți arăta tuturor că, prin comparație cu lucrurile veșnice, estimați corect valoarea lucrurilor din lumea aceasta.” (Solii pentru tineret, p. 348). Cum poți să-ți mărești influența asupra lumii?
  2. Este eficient să mergi să le spui celor care poartă bijuterii că nu ar trebui să le poarte? De ce nu? Atunci, care este modalitatea eficientă de a-i ajuta pe acești oameni?

  1. Descrie înfățișarea exterioară a lui Isus. Isaia 53:2
  2. Enumeră câteva versete din Biblie care descriu calitățile caracterului cu care era împodobit Mântuitorul nostru și care, de asemenea, vor împodobi viețile urmașilor Săi