[duminică, 31 octombrie]

SECȚIUNEA II

Dumnezeu a creat heruvimii ocrotitori, care erau cele mai frumoase și mai talentate ființe din univers. Lucifer a fost un astfel de heruvim. Dumnezeu i-a încredințat poziția cea mai puternică, cea mai influentă și cu cele mai multe responsabilități pe care le putea avea un înger în cer.

„Înainte de cădere, acesta era un heruvim acoperitor, care se deosebea prin perfecțiunea lui. Dumnezeu l-a făcut bun și frumos, pe cât de mult posibil asemenea Lui”. – „The Review and Herald”, 24 septembrie 1901

Profetul Ezechiel a scris că Lucifer era perfect în frumusețea lui și, la fel ca marele-preot, era împodobit cu pietre prețioase. Dar frumusețea exterioară a lui Lucifer i-a stârnit mândria și a denaturat darurile bune primite de la Dumnezeu, ajungând să-și folosească inteligența superioară pentru a-i amăgi pe îngeri.

Ezechiel 28:17 „Ți s-a îngâmfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta”.

Satana cunoaște puterea frumuseții exterioare și știe că atunci când ne concentrăm asupra acesteia pierdem din vedere frumusețea interioară. Pavel, care a fost conștient de aceste pericole, și-a învățat convertiții despre importanța îmbrăcămintei creștine. El ne-a învățat următoarele:

1 Timotei 2:9,10 Femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.

Comentariul inspirat privind acest verset explică: „Aici, Domnul, prin apostolul Său, vorbește în mod expres împotriva purtării bijuteriilor din aur. Cei cu experiență să aibă grijă să nu-i conducă pe alții, prin exemplul lor, pe o cale greșită în privința acestui punct. Inelul de pe deget poate fi foarte simplu, dar este inutil, iar purtarea lui are o influență greșită asupra altora”. -„ Mărturii pentru biserică”, vol. 4, p. 630

Iată o altă problemă cu bijuteriile. Nu doar că ne pun în pericol pe noi, dar și alții ar putea să ne urmeze exemplul.

Biblia asociază îndepărtarea bijuteriilor cu o pocăință profundă. După ce israeliții s-au făcut vinovați de închinarea la vițelul de aur, aceștia s-au pocăit și s-au dezbrăcat de podoabe pe muntele Horeb. (Vezi Exodul 33:6.)

Într-un mod asemănător, israeliților li s-a cerut să-și smerească sufletele anual, de Ziua Ispășirii. Această demonstrație de smerenie în ziua judecății nu putea să fie însoțită de o afișare a podoabelor.

Ziua Ispășirii reprezintă vremurile în care trăim acum. Noi ne pregătim să stăm înaintea Judecătorului întregului pământ. Destinul nostru veșnic este hotărât. În acest timp solemn, ar trebui să urmăm învățătura Scripturii, și anume să ne înfrumusețăm interiorul cu aur încercat prin foc, în timp ce renunțăm la podoabele exterioare din aur, argint, perle și alte pietre prețioase.

„Tăgăduirea eului în îmbrăcăminte este o parte a datoriei noastre creștine. A ne îmbrăca simplu și a ne abține de la etalarea bijuteriilor și a podoabelor de orice fel este în armonie cu credința noastră.” – „Evanghelizare”, p. 269