[luni, 25 octombrie]

În societatea occidentală, șifonierele multor oameni dau pe afară de haine și de pantofi, multe dintre acestea ajungând să fie purtate doar de câteva ori. Chiar și săracii au adesea haine pe care rareori le poartă. Cu toate acestea, moda dictează că trebuie să cumpărăm tot mai multe haine ca să fim „în ton cu moda”, câteodată chiar și la biserică.

„Biserica este transformată în loc de promenadă, dându-se mai multă atenție modei decât predicii. Cei săraci, neputând face față cerințelor modei, rămân cu totul departe de adunare”. – „Educație”, p. 247

Moda este un dumnezeu care îi face pe oameni, chiar și pe mulți care pretind că sunt creștini, să aleagă să poarte haine lipsite de modestie, uzate sau inconfortabile – lucruri pe care nu le-ar purta dacă alții nu le-ar îmbrăca.

„Multe dintre surorile noastre îndură de bunăvoie povara inutilă a conformării față de îmbrăcămintea lumească. Poverile lor cresc tot mai mult, încercând să fie în pas cu moda; totuși, poartă de bunăvoie jugul, deoarece se închină zeiței modei”. – „The Review and Herald”, 17 noiembrie 1904

Cu cât mai bine ar fi să accepți din proprie voință invitația lui Isus de a purta jugul Lui (Matei 11:30). Atunci când ne predăm pe deplin lui Isus, El este capabil să ne elibereze de dumnezeul modei. Creștinii maturi nu încearcă să atragă atenția asupra lor prin felul în care se îmbracă. Chiar dacă încearcă să nu pară ciudați, îmbrăcămintea lor este distinctivă, deoarece se îmbracă pentru a-și mulțumi Creatorul și Mântuitorul. Pavel ne spune ce fel de îmbrăcăminte Îl mulțumește pe Dumnezeu.

1 Timotei 2:9,10 „Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase”.


Îmbrăcămintea ta stă martoră că te-ai predat în întregime lui Isus? Ia în serios sfaturile lui Dumnezeu.

1 Ioan 2:15 „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el”.


Apocalipsa 3:18 „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine… haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale”.


Idolatria îmbrăcămintei este o boală morală.


„… În cele mai multe cazuri, supunerea față de cerințele Evangheliei va necesita o schimbare hotărâtă în felul în care ne îmbrăcăm”. – „Mărturii pentru biserică”, vol. 6, p. 96


Felul în care ne îmbrăcăm le transmite celor de lângă noi ideea că Îl iubim pe Isus sau că iubim lumea?

„Aspectul nostru exterior este un indiciu pentru inima noastră”. – „Our High Calling”, p. 273

Dacă îmbrăcămintea ta mărturisește că trebuie să I te predai lui Hristos, primește cu bunăvoință această convingere. Roagă-L pe Dumnezeu să-Și descopere puterea transformatoare în viața ta.

„Dacă inima este corectă, atunci cuvintele tale, îmbrăcămintea ta, acțiunile tale, toate vor fi corecte” – „Evanghelizare”, p. 272

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

Secțiunea I

 1. În ce sens este îmbrăcămintea unui creștin un paznic pentru acesta?

Secțiunea II

 1. Cum ar putea o tânără femeie să se îmbrace pentru a fi „păzitorul fratelui” ei?
 2. Ce ar trebui să facă un tânăr când vede o femeie care nu este îmbrăcată în mod corespunzător? Iov 3:11; Matei 5:28

Ce se întâmplă când nu rezistăm ispitei? 2 Samuel 11:1-4; Iacov 1:14,15


 1. Sunt principiile lui Dumnezeu privind îmbrăcămintea o binecuvântare sau un blestem? Deuteronomul 6:17-25
 2. Ce principii biblice referitoare la îmbrăcăminte găsești în aceste pasaje?
  Deuteronomul 22:5
  Luca 8:27,35
  Exodul 19:10,11
  Secțiunea III
 3. .Ce le-a spus Ioan Botezătorul celor care aveau mai multe haine decât aveau nevoie? Luca 3:11
  Ai mai multe haine decât ai nevoie? Dacă așa stau lucrurile, ar trebui să mai cumperi altele?
  Ce ai putea face cu hainele tale suplimentare pentru a ajuta pe cineva?
 4. Citește Matei 25:31-46 și Isaia 58:6-12. Ce recompense și ce binecuvântări le sunt promise celor care îi îmbracă pe cei săraci, care nu au haine?
  În ce fel capacitatea de a-i ajuta pe cei defavorizați ne este afectată atunci când cheltuim prea mult pe propria îmbrăcăminte?
  Studiu suplimentar: „Educație”, pp. 246-249