[sâmbătă, 23 octombrie] Ce ar trebui să purtăm

PARTEA I

Secțiunea 1

În primele trei capitole din Geneza se găsesc revelații importante despre un număr uimitor de învățături biblice. Indiferent că studiem originea, căsătoria, moartea, păcatul, planul mântuirii, îndreptățirea prin credință sau dieta, ne întoarcem la aceste prime pagini din Biblie. Știai că aceste prime capitole introduc și învățătura Bibliei despre îmbrăcăminte?

Psalmii 104:1,2 „Binecuvântează, suflete, pe Domnul! Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare! Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție! Te învelești cu lumina ca și cu o manta”.


Dumnezeu a îmbrăcat ființele cerești în lumină. Când i-a creat pe Adam și pe Eva, El nu le-a dat haine cum purtăm noi azi. De aceea Biblia spune că erau goi. Totuși, nu le era rușine, deoarece erau acoperiți cu haine de lumină, exact ca ființele cerești.

„Îmbrăcămintea în sine și felul în care este aranjată pe o persoană este, în general, un indiciu al acelui bărbat sau al acelei femei.” – „Îndrumarea copilului”, p. 413

„Perechea fără păcat nu purta haine artificiale; cei doi erau acoperiți cu un veșmânt de lumină și de slavă, la fel ca îngerii”. – „Patriarhi și profeți”, p. 45

Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu le-a îndepărtat frumoasele veșminte de lumină, iar ei și-au dat seama că sunt goi. Și-au cusut frunze de smochin într-o tentativă de a se acoperi. Totuși, când Dumnezeu i-a chemat, le era rușine și frică în continuare. Creatorul le-a pus la dispoziție haine potrivite ca să se acopere, dar acest lucru a costat viața animalelor nevinovate – prima moarte din întregul univers.

Geneza 3:21 „Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele”.


Îmbrăcămintea lor era o amintire constantă a urmării păcatului lor. Le proteja trupurile nu doar de căldură și de frig, ci și de ispite. Când erau asaltați de Satana, nu trebuiau decât să privească pieile acelea, să-și amintească proveniența lor și de ce fusese necesar să le poarte. Mai târziu, Dumnezeu le-a dat israeliților instrucțiuni specifice despre cum să croiască haine care să îi protejeze de tentații și să le dea ocazia de a da mărturie.

Numeri 15:37-40 „Domnul a zis lui Moise: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă, din neam în neam, un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colțurile veșmintelor. Când veți avea ciucurele acesta, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați târâți la curvie. Să vă aduceți astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniți și să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru”.

„Observați că hainele îi diferențiau pe israeliți de vecinii lor idolatri. Le amintea continuu, și tuturor celor care îi vedeau, că ei erau un popor care păzea poruncile lui Dumnezeu și care întotdeauna trebuia să rămână diferit, separat și sfânt. Un israelit era recunoscut ca atare de îndată ce era văzut, pentru că Dumnezeu, prin mijloace simple, îl scotea în evidență ca fiind al Lui”. – „Mărturii pentru biserică”, vol. 1, p. 524

„Cu toate că Dumnezeu nu ne cere să ne îmbrăcăm ca israeliții din vechime, hainele unui creștin rămân distinctive și sunt o protecție față de multe pericole. La mijlocul anilor 1880, stilul de îmbrăcăminte era lipsit de modestie, nesănătos și scump. Dumnezeu avea ceva mai bun pentru copiii Lui. Iar sfatul pe care l-a dat părinților a fost să-și protejeze copiii. În conformitate cu planul lui Dumnezeu, îmbrăcămintea creștinilor trebuia să fie o protecție pentru fiicele lor, care să le despartă de relele unei societăți mondene, cu care dacă s-ar asocia nu ar fi avut parte decât de pagube și i-ar fi condus la neglijarea religiei Bibliei”. – „Mărturii pentru comunitatea din Battle Creek”, pp. 62, 63

Hainele pe care le porți te ajută pe tine și îi ajută și pe ce din jurul tău să vă îndreptați gândurile spre cer?