[joi, 30 septembrie] Un mesaj solemn

În legătură cu cererea lui Hristos „Sfințește-i prin adevărul tău: Cuvântul Tău este adevărul”, m-am simțit îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să fac un apel la tineri să studieze Cuvântul. Fie ca toți cei intrați în legământ cu Dumnezeu să studieze Cuvântul.

Dragi tineri, încetați să mai citiți reviste care conțin povești. Puneți deoparte orice roman. În zilele lui Pavel, cei care s-au convertit din Efes și-au ars cărțile de magie. Am face bine să ne curățăm casele de toate revistele de povești și de publicațiile care conțin imagini ridicole – reprezentări născocite de agenții lui Satana. Tinerii nu își pot permite să-și otrăvească mințile cu astfel de lucruri. „Ce este pleava pe lângă grâu?” Toți cei care pretind că sunt urmași ai lui Hristos să citească numai ceea ce este adevărat și are valoare veșnică.

Trebuie să ne pregătim pentru cea mai solemnă datorie. Există o lume care trebuie să fie salvată. Lucrarea avansează într-un mod minunat în străinătate; până și pe plan local se găsesc numeroase oportunități pentru a comunica altora adevărurile salvatoare ale soliei celor trei îngeri. Materialele publicate trebuie să fie răspândite ca frunzele toamnei. Aceasta este solia pe care am primit-o de la Domnul de mulți ani. În perspectiva marii lucrări care trebuie îndeplinită, cum ar putea cineva să-și permită să irosească timpul prețios și mijloacele oferite de Dumnezeu pentru a face acele lucruri care nu sunt pentru binele său sau pentru slava lui Dumnezeu? Scriptura trebuie să fie studiată cu sârguință și trebuie să devină sfătuitorul nostru. Nimeni nu își poate permite să neglijeze această sursă de putere și de binecuvântare.

Pe când eram în Mountain View, am primit indicații, ca sol al lui Dumnezeu, să lansez un apel tinerilor ce fac parte din lucrarea noastră instituționalizată. Acest mesaj are sens pentru toți tinerii și pentru toate tinerele care pretind că păzesc Sabatul și în special pentru cei care lucrează în instituțiile noastre.

Dragi tineri, există o mare nevoie să vă cercetați. Numeroși oameni au dispărut în dezastrul care a avut loc la San Francisco. Câți dintre cei ce au fost nimiciți de cutremurul acesta îngrozitor erau pregătiți să moară? Câți dintre cei rămași în viață se vor simți avertizați? Nimeni dintre noi nu poate prevedea unde va fi permis să aibă loc următorul cutremur. Cine este pregătit? …

Nimeni să nu creadă că distracțiile sunt esențiale și că ignorarea nepăsătoare a Duhului Sfânt din timpul orelor de plăcere egoistă poate fi considerată o chestiune lipsită de importanță. Dumnezeu nu va permite să fie batjocorit. Toți tinerii să se gândească la asta: „Sunt eu pregătit astăzi, dacă mi se termină viața? Am eu inima pregătită să fac lucrarea pe care mi-a dat-o Domnul să o fac?”

Toți tinerii ar trebui să facă din Cuvântul lui Dumnezeu un îndrumător personal și să adune zilnic instrucțiunile oferite în el. Cei care refuză să se lase îndrumați de aceste instrucțiuni seamănă semințele pe care le-a pus vrăjmașul în mâinile lor și nu le pasă ce vor culege. Având în vedere oportunitatea îmbelșugată dată fiecăruia de a umbla în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, nu este trist să te gândești că sunt unii care aleg calea plăcerii nepăsătoare?

Influența exercitată de fiecare talant primit în dar trebuie să fie prețuită cu sfințenie și folosită cu scopul de a aduna suflete pentru Hristos. Tinerii și tinerele nu ar trebui să creadă că activitățile lor sportive, petrecerile de seară și distracțiile muzicale, așa cum sunt ele desfășurate, sunt acceptabile în ochii lui Hristos.

Mi-a fost dată această lumină, iar și iar, că toate întâlnirile noastre ar trebui să fie caracterizate de o influență religioasă hotărâtă. Dacă tinerii și tinerele noastre se vor aduna ca să citească și să înțeleagă Scriptura, întrebându-se „Ce ar trebui să fac ca să am parte de viața veșnică?”, după care se vor așeza uniți de partea adevărului, Domnul Isus le va binecuvânta inimile.

Oh, de-ar realiza fiecare membru al bisericii și fiecare lucrător din instituțiile noastre că viața este o școală în care ne pregătim să fim cercetați de Dumnezeul cerurilor în privința purității, a curăției gândurilor, a acțiunilor neegoiste! Fiecare cuvânt, fiecare activitate și fiecare gând sunt trecute în cărțile din cer.

Față de toți, fie că sunt bătrâni sau tineri, cuvântul Domnului spune: Fie ca adevărul lui Dumnezeu să fie încrustat în minte și în suflet. Rugăciunea voastră să fie: „Doamne, păzește-mi sufletul, astfel încât să nu Te dezonorez.” Rugăciunile voastre să se ridice la Dumnezeu, iar El să vă sfințească în gândire, în cuvânt, în spirit, în fiecare înțelegere.

Rugați-vă lui Dumnezeu ca niciun fir de egoism să nu fie țesut în materialul caracterului vostru. Rugăciunea înălțată de voi să sune astfel: „Sfințește-mi inima prin adevăr. Fie ca îngerii Tăi să mă îndrume pe calea integrității stricte. Mintea mea să fie impresionată de învățăturile simple și cercetătoare ale Cuvântului Tău, date ca să mă îndrume în această viață, ca o pregătire pentru viața viitoare, veșnică.”

Noi trebuie să fim sfințiți prin puterea și prin răspândirea adevărului; trebuie să ne înălțăm la adevărata demnitate a standardului declarat în Cuvânt. Calea Domnului poate fi învățată doar prin cea mai atentă ascultare de Cuvântul Său. Studiați Cuvântul. —The Youth’s Instructor, 14 august 1906

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

 1. Ce legământ ar trebui să facă fiecare tânăr cu Dumnezeu?
 2. Dați câteva exemple de lucruri pe care nu ar trebui să le citim.
  De ce? Ce impresie vor avea aceste lucruri asupra minții noastre?
 3. Care este singurul lucru pe care ar trebui să-l citească ucenicii lui Hristos?
 4. De ce nu ne permitem să irosim timp prețios și bani pe ceea ce este lipsit de valoare

 1. Care sunt cele două lucruri pe care nimeni nu ar trebui să le creadă?

 1. Care sunt cele două întrebări pe care toți tinerii ar trebui să le ia în considerare?

Ia-ți timp să te gândești la aceste întrebări și să vezi cum se raportează ele la tine.

 1. Cât de des ar trebui să adunăm instrucțiuni din Cuvânt?
 2. De ce anume ar trebui să fie caracterizate toate adunările noastre?
 3. Viața aceasta este o școală. Care sunt cerințele pentru a trece de ultima examinare?

 1. Ce ar trebui să-L rugăm pe Dumnezeu să facă pentru noi?
 2. Care este singura cale de a învăța calea Domnului?