[marți, 8 decembrie]

Citatul de la rubrica Flash ne oferă cadrul general pentru a înțelege dilema lui Daniel.

„Cu puțin timp înainte de căderea Babilonului, când Daniel medita la acele profeții și-L căuta pe Dumnezeu pentru înțelegerea timpurilor, i-au fost date câteva viziuni privitoare la ridicarea și căderea imperiilor. Odată cu prima viziune, așa cum este raportată în capitolul 7 din cartea lui Daniel, i-a fost dată și interpretarea; dar nu totul i-a fost făcut clar prorocului.” (Profeți și regi, p. 553)

Citește Isaia 44:28 și Ieremia 25:12. Care este mesajul esențial al acestor două versete?

Cel Care spune despre Cirus: ‘El este păstorul Meu;
el va împlini tot ce doresc Eu.
El va porunci ca Ierusalimul să fie rezidit
şi Templului să-i fie pusă temelia.’» (Isaia 44:28)

Dar când se vor împlini cei şaptezeci de ani, îl voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi pe neamul lui, ţara caldeenilor, pentru nelegiuirea lor, zice Domnul. O voi preface într-o ruină veşnică. (Ieremia 25:12)

Aceste profeții și multe altele erau cunoscute și studiate de Daniel și de israeliții luați captivi de babilonieni. Ei le citeau cu atenție și se rugau arzător ca Dumnezeu să le arate când vor fi din nou liberi. Ca răspuns la aceste rugăciuni, Dumnezeu i-a dat lui Daniel acest set de viziuni, pentru a-l ajuta să explice viitorul Israelului antic și al celui spiritual, adică al tuturor celor care cred în Isus și Îl acceptă ca Mântuitor și Domn personal.