[miercuri, 9 decembrie]

Citește Reperele studiului de față.

„Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina slujitorilor Săi proroci.” (Amos 3:7)

„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am
făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15)

„Dar, după cum este scris: «Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.»” (1 Corinteni 2:9)

„Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au
crezut că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17:8)

„El va face ca domnia Lui să crească, și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci: iată ce va face râvna Domnului oștirilor.” (Isaia 9:7)

Concentrează-te câteva momente pe textele din Ioan 15:15 și 17:8. Isus este cel care vorbește aici. Cui se adresează El în Ioan 15:15? Dar în 17:8?
Ce gest special a făcut pentru ucenicii Săi (Ioan 15:15)?
Crezi că Isus este dispus să facă același lucru pentru tine?