[luni, 7 decembrie]

Textul-cheie al acestei săptămâni este unul de speranță și încurajare. Dumnezeu a interpretat visul lui Daniel, așa cum făcuse și în trecut, când Daniel a interpretat visele și viziunile altora.
Când ne predăm inima și viața lui Dumnezeu, El ne salvează prin fiul Său, Isus. Ce anume este salvat, în textul nostru cheie?
Acest mesaj de speranță nu era doar pentru Daniel, ci este și pentru noi. Salvarea ta personală face parte din planul lui Dumnezeu de a-i lua, într-o bună zi, pe toții copiii Săi și a-i duce în împărăția care nu va cunoaște niciodată sfârșit.

Text-cheie

„Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților Celui Preaînalt. Împărăția Lui este o împărăție veșnică, și toate puterile Îi vor sluji și-L vor asculta!” (Daniel 7:27)