[duminică, 6 decembrie]

Înainte de a citi și completa rubricile Caz în studiu și Fișă de studiu, citește Daniel 7:1-7 pentru a înțelege contextul imediat al viziunii lui Daniel. Ce anume l-a tulburat atât de mult?
De ce crezi că Dumnezeu a folosit simboluri atât de înfricoșătoare pentru a descrie viitoarele impe- rii ale lumii, când ar fi putut pur și simplu să le numească și să expli- ce exact cum vor fi?
Înainte de a intra în esența interpretării viziunii, instructorul divin al lui Daniel îl încurajează foarte mult. Găsește și apoi parafrazează aceste versete de speranță.

 

Caz în studiu

15 Eu, Daniel, m-am tulburat în duhul meu, şi viziunile din mintea mea m-au înspăimântat. 16 M-am apropiat de unul dintre cei ce stăteau în preajmă şi i-am cerut adevărul cu privire la toate acestea.

El mi-a vorbit şi mi-a făcut cunoscută interpretarea acestor lucruri: 17 „Aceste patru fiare mari sunt patru împăraţi[h] care se vor ridica pe pământ. 18 Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi Împărăţia şi o vor stăpâni pe vecie, pentru veci de veci.“

19 Apoi am dorit să mă lămuresc cu privire la fiara a patra, care era diferită de toate celelalte şi nespus de înfricoşătoare; avea colţi de fier şi gheare de bronz, devora, sfărâma şi călca resturile în picioare. 20 Am dorit să mă lămuresc şi cu privire la cele zece coarne de pe capul ei, precum şi cu privire la celălalt corn care ieşise şi dinaintea căruia căzuseră trei, acel corn care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie şi o înfăţişare mai impunătoare decât a celorlalte. 21 M-am uitat iarăşi şi am văzut cum cornul acela a făcut război cu sfinţii şi a putut să-i biruiască, 22 până când a venit Cel Îmbătrânit de Zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt şi până când a sosit vremea când sfinţii au luat în stăpânire Împărăţia.

23 Iată ce mi-a zis:

„Fiara a patra
este o a patra împărăţie care va fi pe pământ.
Ea va fi diferită de toate celelalte împărăţii;
va devora tot pământul,
îl va călca în picioare şi-l va sfărâma.
24 Iar cele zece coarne
sunt zece împăraţi care se vor ridica din împărăţia aceasta.
După ei se va ridica un altul,
dar el va fi diferit de predecesorii săi
şi îi va umili pe trei împăraţi.
25 El va rosti cuvinte jignitoare împotriva Celui Preaînalt
şi îi va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt.
Se va gândi să schimbe vremurile hotărâte prin lege[i],
iar sfinţii vor fi daţi în mâna lui o vreme, vremuri şi o jumătate de vreme.[j]
26 Dar va fi o judecată[k]
şi i se va lua stăpânirea,
ca să fie distrusă şi nimicită pentru totdeauna.
27 Apoi domnia, stăpânirea şi măreţia împărăţiilor
care sunt pretutindeni sub ceruri
vor fi date poporului sfinţilor Celui Preaînalt[l].
Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică
şi toate stăpânirile Îi vor sluji[m] şi Îl vor asculta.“
28 Aici s-au încheiat cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au înspăimântat foarte tare gândurile mele şi mi s-a schimbat culoarea feţei, dar am păstrat cuvintele în inima mea. (Daniel 7:15-28)

 

Fișă de studiu

  1. Ce aspecte din acest pasaj sunt noi pentru tine?
  2. Cine îi vorbește lui Daniel, ajutându-l să interpreteze visul? De ce i-a dat Dumnezeu lui Daniel un vis atât de tulburător?
  3. Subliniază pasajele care exprimă modul în care oamenii se folosesc de putere și autoritate. Încercuiește cuvintele sau propozițiile care i-au oferit încurajare lui Daniel.
  4. Astăzi, Dumnezeu continuă să mai ofere viziuni cu privire la evenimente din viitor? Argumentează.
  5. Care este lecția pe care o poți învăța din modul în care s-a comportat Daniel după ce a primit visul tulburător?