[sâmbătă, 5 decembrie]

Un vis tulburător

Referința biblică: Daniel 7

Comentariu: Profeți și regi, capitolul 45

 

Text-cheie

„Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților Celui Preaînalt. Împărăția Lui este o împărăție veșnică, și toate puterile Îi vor sluji și-L vor asculta!” (Daniel 7:27)

 

Ai aflat cine au fost autorii afirmațiilor citate la Ce părere ai?

Încearcă să afli cine a făcut predicțiile de mai jos: (Sunt trecute și în limba engleză, ca să le poți găsi mai ușor pe Internet.)

1. „Nu există niciun motiv pentru care oamenii și-ar dori să aibă un computer acasă.” [„There is no reason anyone would want a computer in their home.”]

2. „Practic, nu există nicio șansă ca folosirea sa- teliților de comunicații să ofere servicii mai bune de telefonie, telegraf, televiziune și radio, în spațiul Statelor Unite.” [„There is practically no chance communications space satellites will be used to provide better telephone, telegraph, televisi- on, or radio service inside the United States.”]

3. „Televiziunea nu va rezista. E doar un succes de moment.” [„Television won’t last. It’s a flash in the pan.”]

Niels Bohr a avut dreptate când a afirmat că predicțiile sunt greu de făcut. Dar Dumnezeu pare să nu fie atât de descurajat de această sarcină a prezicerii a ceva ce se va întâmpla peste o zi, o lună, un an sau un secol.
Citește Daniel 7:9,10.

9 În timp ce mă uitam,

nişte tronuri au fost aşezate
şi un Îmbătrânit de Zile a luat loc.
Haina Lui era albă ca zăpada,
iar părul capului Lui era ca lâna curată.
Tronul Lui era numai flăcări de foc,
iar roţile tronului erau un foc aprins.
10 Un râu de foc curgea
ieşind dinaintea Lui.
Mii de mii de slujitori Îi slujeau
şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui.
S-a ţinut judecata
şi nişte cărţi au fost deschise.

Cum contribuie această descriere a lui Dumnezeu la credibilitatea mesajului prezentat lui Daniel în viziune?
Dacă oamenii, pe care îi vedem, fac în mod obișnuit predicții care nu se împlinesc, în ce măsură putem avea încredere în Cuvântul lui Dumnezeu, pe care nu Îl putem vedea?