[luni, 2 noiembrie]

Citește Textul-cheie.

„Atunci, împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul i-a vorbit lui Daniel și i-a zis: «Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!»” (Daniel 2:46,47)

Când Îi permitem lui Dumnezeu să fie Cine este El, în toată gloria Sa, chiar și cei mai cinici dintre noi văd că Dumnezeu este Dumnezeul tuturor și a toate. Împăratul a recunoscut imediat puterea divină acționând prin intermediul slujitorului Său, Daniel. Descrie o situație în care Dumnezeu ar putea lucra prin tine în același fel, astfel încât cei din jurul tău să poată vedea ce Dumnezeu puternic este El:

_____________________________________________________