[marți, 3 noiembrie]

De ce a putut Dumnezeu să-i dezvăluie lui Daniel visul pe care l-a avut Nebucadnețar? După cum ne spune citatul de la rubrica Flash, Dumnezeu are totul în mâna Sa. Daniel a avut încredere că Dumnezeu este cu adevărat Dumnezeul pe care Îl cunoștea El și care are puterea să vadă tot ce poate fi văzut. Acest lucru ne încurajează foarte mult, deoarece știm că, indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu deține controlul.

Flash

„În analele istoriei omenirii, creșterea națiunilor, ridicarea și căderea imperiilor apar ca și când ar depinde de vitejia și voința omului; cursul pe care îl iau evenimentele pare, într-o mare măsură, a fi determinat de puterea, ambiția sau de capriciul omului. Dar în Cuvântul lui Dumnezeu vălul este dat la o parte și vedem – deasupra, dincolo și prin acțiunile și contraacțiunile interesului, puterii și pasiunilor umane – mijloacele Celui Atotputernic îndeplinind în liniște și cu răbdare îndemnurile voinței Sale.” (Profeți și regi, p. 499)