[duminică, 18 octombrie]

Citește pasajul biblic studiat în această săptămână și răspunde la întrebările de la rubrica Fișă de studiu. Dar mai întâi, ia-ți câteva minute și citește Ieremia 37 – 39 pentru a afla câteva detalii importante din drama petrecută între profet, profeții falși și regele Zedechia. De ce crezi că se află în Biblie această relatare? Ce ne spune ea cu privire la oameni? Dar cu privire la Dumnezeu?

Caz în studiu

11 Zedechia era în vârstă de douăzeci şi unu de ani când a devenit rege şi a domnit la Ierusalim timp de unsprezece ani. 12 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeul său, şi nu s-a smerit înaintea profetului Ieremia care vorbea din partea Domnului. 13 S-a răzvrătit chiar împotriva împăratului Nebucadneţar care-l pusese să jure pe Dumnezeu. S-a încăpăţânat şi şi-a împietrit inima ca să nu se întoarcă la Domnul, Dumnezeul lui Israel. 14 Toate căpeteniile preoţilor, precum şi poporul şi-au înmulţit şi ei nelegiuirile, luându-se după toate obiceiurile idolatre ale neamurilor şi au pângărit Casa Domnului, pe care El o sfinţise la Ierusalim. 15 Domnul, Dumnezeul strămoşilor lor, Şi-a trimis tot timpul mesagerii la ei, i-a trimis pentru că Îi era milă de poporul Lui şi de Lăcaşul Său. 16 Ei însă i-au luat în derâdere pe mesagerii lui Dumnezeu, I-au dispreţuit cuvintele şi I-au batjocorit profeţii, până când mânia Domnului faţă de poporul Său a ajuns fără leac. 17 Domnul l-a ridicat împotriva lor pe împăratul caldeenilor. El le-a ucis tinerii cu sabia chiar în Lăcaşul lor. Nu a avut milă nici de feciori, nici de fecioare, nici de bătrâni, nici de gârbovi. Domnul i-a dat pe toţi în mâna sa. 18 Toate vasele Casei lui Dumnezeu, mari şi mici, tezaurul Casei Domnului, bogăţiile regelui şi ale căpeteniilor sale, pe toate le-a dus în Babilon. 19 Au dat foc Casei lui Dumnezeu, au dărâmat zidul Ierusalimului, au dat foc tuturor palatelor şi au distrus toate vasele preţioase. 20 Pe cei ce au scăpat de sabie, i-a dus în captivitate la Babilon, iar aceştia au devenit sclavii lui şi ai fiilor lui, până când a ajuns la putere împărăţia Persiei, 21 adică până când ţara s-a bucurat de Sabatele ei, împlinindu-se astfel Cuvântul Domnului spus prin Ieremia. Tot timpul cât a rămas pustiită, ţara s-a odihnit până când s-au împlinit şaptezeci de ani. (2 Cronici 36:11-21)

 

Fișă de studiu

  1. Pasajul biblic din această săptămână – 2 Cronici 36 – reprezintă un sumar al evenimentelor din Ieremia 37, 38 și 39. Citește aceste capitole pentru a afla diferite detalii legate de acest episod biblic. În ce sens Zedechia „și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima”?
  2. Ce rol a jucat vârsta lui Zedechia în problemele pe care le-a avut el ca rege? Care sunt avantajele și dezavantajele de a fi un rege tânăr?
  3. Acest fragment de istorie este un exemplu clasic al modului în care încăpățânarea unor conducători cauzează durere cumplită și tragedie în viața multor oameni. Unii ar putea crede că distrugerea Ierusalimului a fost un act prea brutal. Citește Ieremia 38:14-24 și compară cu rezumatul din 2 Cronici. Cum poate cineva să devină atât de sensibil la opinia publică și atunci când amenințarea cu moartea și cu rușinea este aproape?
  4. Ce crezi că înseamnă afirmația Bibliei că „țara și-a ținut Sabatele ei” (2 Cronici 36:21)?
  5. Cum ai rezuma mesajul-cheie al acestui studiu?
  6. Cum afectează această relatare părerea pe care o ai cu privire la conducători? Dar cu privire la Dumnezeu?