[luni, 19 octombrie]

Citește textul-cheie, din 2 Cronici 36:15,16, și gândește-te cât de frustrant trebuie să fi fost pentru Dumnezeu și pentru rămășița credincioasă. Poate că și tu cunoști oameni a căror inimă e atât de împietrită, încât se opun oricărui îndemn din partea lui Dumnezeu, a prietenilor sau a străinilor.
Ia-ți timp să te rogi astăzi pentru asemenea oameni.

Text-cheie

„Domnul, Dumnezeul părinților lor, a dat din vreme trimișilor Săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul Său și locașul Său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, le-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii Lui, până când mânia Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac.” (2 Cronici 36:15,16)