[sâmbătă, 17 octombrie]

Influențe nocive și asediu

Referința biblică: Ieremia 37 – 39; 2 Cronici 36

Comentariu: Profeți și regi, capitolul 37

 

Text-cheie

„Domnul, Dumnezeul părinților lor, a dat din vreme trimișilor Săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul Său și locașul Său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, le-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii Lui, până când mânia Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac.” (2 Cronici 36:15,16)

 

Care sunt persoanele din viața ta (părinți, prieteni și din societate) care exercită o influență nesănătos de mare asupra ta? Citește Romani 12:2 și rescrie apoi acest verset în cuvintele tale. Încearcă să nu folosești niciunul dintre cuvintele existente în Biblie.

Ce părere ai?

În ce măsură ai fost influențat de prieteni, părinți și societate?

Prieteni

aproape niciodată.                        aproape întotdeauna

1                     2.                3                4                   5

Părinți și familie

aproape niciodată                         aproape întotdeauna

1                     2                  3                 4                   5

Curentul majoritar din societate

aproape niciodată                         aproape întotdeauna

1                   2                   3                4                    5