[marți, 13 octombrie]

În citatul de la rubrica Flash din această săptămână, Ellen White se referă la modul în care oamenii de la sfârșitul timpului vor privi păcatul ca pe ceva neimportant.

„La sfârșitul vremii, se vor ridica oameni care vor produce confuzie și răzvrătire printre aceia care pretind a fi reprezentanții adevăratului Dumnezeu. Aceia care profetizează minciuni îi vor încuraja pe oameni să privească păcatul ca ceva neimportant. Când urmările teribile ale faptelor lor rele se vor manifesta din plin, ei vor căuta, dacă se va putea, să facă răspunzător pentru greutățile lor pe acela care i-a avertizat cu conștiinciozitate, așa cum iudeii l-au acuzat pe Ieremia pentru nenorocirile lor. Dar așa cum cuvintele lui Dumnezeu, transmise prin prorocul Său, au fost justificate în vechime, tot la fel se va dovedi justețea mesajelor Sale astăzi.” (Profeți și regi, p. 442)

În ce măsură vezi acest lucru întâmplându-se în zilele noastre? În ce domenii din viața ta vezi lumea minimalizând caracterul „păcătos” al păcatului? Gândește-te la niște conducători pe care i-ai întâlnit personal. Care dintre ei atenuează impactul negativ al păcatului, dar reușește încă să respecte planul lui Dumnezeu?