[luni, 12 octombrie]

Citește, analizează și meditează la mesajul textului-cheie din această săptămână – Ieremia 29:10,11:

„Dar iată ce zice Domnul: «De îndată ce vor trece șaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul aces- ta. Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.»”

Deși această promisiune divină este una dintre cele mai cunoscute din toată Biblia, mesajul de speranță se referă la perioada de după cei 70 de ani de dominație babiloniană. În ce mod, cunoașterea contextului acestei făgăduințe schimbă impactul pe care l-a avut până acum asupra ta?