[miercuri, 14 octombrie]

Recitește reperele studiului din această săptămână și identifică textul care ți se adresează personal. De ce ți se pare atât de relevant pentru situația ta actuală? Ce crezi că încearcă Dumnezeu să-ți transmită? Continuă să meditezi la versetele referitoare la modul în care ne dezvoltăm prin disciplină și roagă-L pe Dumnezeu să-ți ofere ocazia de a împărtăși cuiva lucrurile pe care le-ai înțeles.

Repere

„Căci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici, te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit.” (Ieremia 30:11)

„Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare, și nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei rodul dătător de pace al neprihănirii.” (Evrei 12:11)

„Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, și pocăiește-te!” (Apocalipsa 3:19)

„Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.” (Iov 5:17)

„Tu mântuiești pe poporul care se smerește și smerești privirile trufașe.” (Psalmii 18:27)