[duminică, 11 octombrie]

Citește pasajul de la secțiunea Caz în studiu, după care răspunde la întrebările de la Fișă de studiu. Ce elemente sunt noi pentru tine și ce elemente ai reușit să înțelegi mai bine? Crezi că, dacă am putea vedea imaginea de ansamblu a voinței lui Dumnezeu, am putea accepta mai ușor disciplina? Sau crezi că ne-am feri din calea provocărilor puse înaintea noastră?

Caz în studiu

Iată cuprinsul epistolei pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim către rămăşiţa bătrânilor din robie, preoţilor, prorocilor şi întregului popor pe care-i dusese în robie Nebucadneţar, din Ierusalim la Babilon, 2 după ce împăratul Ieconia, împărăteasa, famenii dregători, căpeteniile lui Iuda şi ale Ierusalimului, lemnarii şi fierarii au părăsit Ierusalimul. 3 Le-a trimis-o prin Eleasa, fiul lui Şafan, şi prin Ghemaria, fiul lui Hilchia, trimişi la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Ea cuprindea următoarele: 4 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, către toţi prinşii de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon: 5 ‘Zidiţi case şi locuiţi-le; sădiţi grădini şi mâncaţi din roadele lor! 6 Luaţi-vă neveste şi faceţi fii şi fiice; însuraţi-vă fiii şi măritaţi-vă fetele, să facă fii şi fiice, ca să vă înmulţiţi acolo unde sunteţi, şi să nu vă împuţinaţi. 7 Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!’ 8 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Nu vă lăsaţi amăgiţi de prorocii voştri, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voştri; n-ascultaţi nici de visătorii voştri, ale căror vise voi le pricinuiţi! 9 Căci ei vă prorocesc minciuni în Numele Meu. Eu nu i-am trimis’, zice Domnul. 10 Dar iată ce zice Domnul: ‘De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. 11 Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde. 12 Voi Mă veţi chema, şi veţi pleca; Mă veţi ruga, şi vă voi asculta. 13 Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima. 14 Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, şi voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război; vă voi strânge din toate neamurile şi din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, şi vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. (Ieremia 29:1-14)

 

Fișă de studiu

În timp ce recitești fragmentul biblic din acest studiu, subliniază părțile pe care le consideri esențiale. Întocmește o listă cu ele și scoate ideea principală.
Încercuiește persoanele amintite și încearcă să afli cine au fost ele și care a fost rolul lor.
Încadrează într-un dreptunghi cuvintele și expresiile care se repetă.

Există în acest fragment

• Un adevăr de crezut?

• O promisiune de respectat?

• Un comportament de adoptat?

Conform versetului 2, acest mesaj a fost transmis după ce copiii lui Israel au fost exilați. De ce crezi că mesajul de încurajare și promisiunile vin după ce sunt luați prizonieri?

De ce crezi că se află în Biblie acest pasaj?

Care este mesajul pe care ți-l transmite Dumnezeu prin intermediul acestei relatări?

Scrie într-o propoziție care crezi că este vestea bună în acest pasaj.