[marți, 8 septembrie]

„Nimic altceva nu dezvoltă credința atât de repede ca exercitarea credinței.” Pasajul din Profeți și regi care alcătuiește rubrica Flash ne spune că cea mai bună cale de a ne mări încrederea în Dumnezeu este, pur și simplu, să continuăm să ne încredem în El.

Flash

„Nimic altceva nu dezvoltă credința atât de repede ca exercitarea credinței. Împăratul lui Iuda se pregătise pentru furtuna ce venea; iar acum, încrezător că prorocia împotriva asirienilor avea să se împlinească, și-a întărit sufletul în Domnul. […] Ce importanță avea dacă armatele asiriene, înviorate după cucerirea celor mai mari națiuni ale pământului și învingătoare asupra Samariei și lsraelului, își vor îndrepta forțele împotriva lui Iuda? […] Iuda nu avea nimic de ce să se teamă, căci tăria lui era în Iehova.” (Profeți și regi, p. 351, 352)

Locuitorii Regatului lui Iuda au aflat că Dumnezeul lor nu e ca alți dumnezei, ci El chiar avea puterea de a salva.
Gândește-te la o situație din viața ta de zi cu zi în care ai nevoie să crezi că Dumnezeu îți va purta de grijă. Apoi gândește-te la trei situații din trecut în care Dumnezeu te-a ocrotit și te-a ajutat.