Arhive zilniceseptembrie 8, 2020

Isaia 10

Isaia 10 1 „Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite şi de cei ce scriu porunci nedrepte 2 ca să 

Mărșăluind până în zori

Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea