[miercuri, 9 septembrie]

Alege de la rubrica Repere un verset pe care îl consideri în mod deosebit încurajator. Taie o fâșie de carton colorat și scrie pe el acel text. Folosește-l ca semn de carte în Biblia ta, ca să-ți reamintească să te încrezi în Dumnezeu în situații de criză.

Repere

„Îmi ridic ochii spre munți… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul.” (Psalmii 121:1,2)

„Nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pentru voi.” (Deuteronomul 3:22)

„Unii se bizuie pe carele lor, alții pe caii lor; dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.” (Psalmii 20:7)

„…Nu vă temeți și nu vă spăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu.” (2 Cronici 20:15)

„Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noas- tră?” (Romani 8:31)