[marți, 1 septembrie]

Citește pasajul de la rubrica Flash.

„Acestea și alte mesaje asemănătoare, care descopereau bunăvoința lui Dumnezeu de a-i ierta și de a-i primi pe aceia care se întorceau la El din toată inima, aduseseră speranță multor suflete slăbite în anii întunecați, când porțile templului fuseseră închise; iar acum, când conducătorii au început reforma, mulți din popor, obosiți de robia păcatului, erau gata să răspundă.” (Profeți și regi, p. 334)

Ce au simțit israeliții pentru Dumnezeu în timpul anilor cât ușile templului au fost închise? Ce i-a făcut în stare să reacționeze rapid la planul lui Ezechia de redeșteptare?

Mulți oameni care nu par să fie foarte activi în biserică tânjesc în sinea lor după o relație cu Dumnezeu. Dacă în biserica ta s-ar produce o reînviorare spirituală, ai fi surprins de persoanele „gata să răspundă”. Nu spune niciodată despre nimeni că e o cauză pierdută!