[luni, 31 august]

Ezechia „s-a alipit de Domnul”, adică L-a urmat și atunci când ispitele amenințau să-L îndepărteze de El. Dacă nu ne vom prinde de Domnul, nu vom putea experimenta o reînviorare, nici noi înșine, nici biserica lui Dumnezeu.

Care sunt ispitele și lucrurile care îți distrag atenția și te determină să te îndepărtezi de Dumnezeu? Ce te ajută să te „alipești” de El atunci când traversezi vremuri furtunoase?

Caz în studiu

„Ezechia a ajuns împărat la vârsta de douăzeci și cinci de ani și a domnit douăzeci și nouă de ani la Ierusalim… El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile Casei
Domnului și le-a dres. I-a adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit. Și le-a zis: «Ascultați-mă, leviților! Acum sfințiți-vă, sfințiți Casa Domnului, Dumnezeului părinților voștri, și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat… Am de gând dar să fac legământ cu Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători; căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți sluji- torii Lui și să-I aduceți tămâie.» […]

Astfel a fost așezată din nou slujba Casei Domnului. Ezechia și tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neașteptate. […] Ezechia a trimis soli în tot Israelul și în Iuda și a scris scrisori și lui Efraim, și lui Manase, ca să vină la Casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Împăratul, căpeteniile lui și toată adunarea ținuseră sfat la Ierusalim ca Paștele să fie prăznuit în luna a doua; […] au hotărât să dea de veste în tot Israelul, de la Beer-Șeba până la Dan, ca să vină la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Căci de mult nu mai fusese prăznuit după cum era scris. […]

Un popor în mare număr s-a adunat la Ierusalim să prăznuiască sărbătoarea azimilor în luna a doua: a fost o adunare foarte mare. S-au sculat și au îndepărtat altarele pe care se jertfea în Ierusalim și pe toa- te acelea pe care se aducea tămâie și le-au aruncat în pârâul Chedron. […]

Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte șapte zile. Și au prăznuit cu bucurie încă șapte zile. […] A fost mare veselie la Ierusalim. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit, și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului.” (2 Cronici 29:1-11,35,36; 30:1-5,13,14,23,26,27)

 

Fișă de studiu

  1. Care a fost primul pas în programul de reformă al lui Ezechia?
  2. Ce fel de „necurăție” trebuia îndepărtată din templu?
  3. De ce voia Ezechia să facă un legământ cu Dumnezeu?
  4. Cum crezi că au reacționat preoții și leviții la schimbările cerute de Ezechia?
  5. Ce trebuia făcut înainte să poată fi sărbătorit Paștele?
  6. De ce era atât de importantă sărbătorirea Paștelui?
  7. De ce crezi că oamenii au vrut să serbeze Paștele cu șapte zile mai mult decât se serba de obicei?