[miercuri, 2 septembrie]

Reforma lui Ezechia a reînsuflețit viața spirituală din Iuda într-o perioadă în care națiunea fusese adormită spiritual ani în șir. Dumnezeu cheamă bărbați și femei, tineri și mai puțin tineri, din orice timp, să reia legătura cu El și să-i determine și pe alții să dorească să-L urmeze.
Citește Ioel 2:28,29, text scris în timpul aceleiași perioade din istoria iudaică. Acest pasaj este citat în Faptele 2, pentru a demonstra că revărsarea Duhului Sfânt din Ziua Cincizecimii a împlinit profeția lui Ioel.

După aceea,
voi turna Duhul Meu peste orice făptură.
Fiii şi fiicele voastre vor profeţi,
bătrânii voştri vor visa visuri,
iar tinerii voştri vor avea viziuni!
Chiar şi peste slujitori şi slujitoare
voi turna din Duhul Meu în acele zile. (Ioel 2:28,29)

Pe măsură ce ne apropiem de finalul istoriei pământului, Dumnezeu promite că va revărsa Duhul Sfânt asupra tinerilor și bătrânilor, asupra bărbaților și femeilor – asupra oricui vrea să-I dedice Lui viața și dorește din tot sufletul să revigoreze viața bisericii și a lumii.