[marți, 18 august]

După ce ai citit rubrica Flash, scrie un scurt paragraf în continuarea următoarei afirmații: Israelul antic ar fi putut să fie un extraordinar exemplu spiritual pentru lumea cunoscută pe atunci, dacă ar fi…

„Dacă Israel ar fi fost credincios însărcinării lui, toate popoarele pământului s-ar fi împărtășit cu binecuvântările lui. Dar inimile acelora cărora le fusese încredințată cunoașterea adevărului mântuitor n-au fost mișcate de nevoile celor din jurul lor. Când planul lui Dumnezeu a fost pierdut din vedere, păgânii au ajuns să fie priviți ca fiind dincolo de hotarele milei Sale. Lumina adevărului a fost retrasă, și întunericul a pus stăpânire pe ei. Popoarele au fost acoperite cu un văl de ignoranță; dragostea lui Dumnezeu era puțin cunoscută, rătăcirea și superstiția înfloreau.” (Profeți și regi, pp. 370, 371)