[miercuri, 19 august]

Citește și analizează textele de la secțiunea Repere. Îți captează atenția în mod deosebit vreunul dintre aceste versete? După ce ai citit Isaia 11:1-5 (Caz în studiu– primul pasaj), analizează modul în care Luca 1:31-33 descrie împlinirea profeției făcute de Isaia. Observă faptul că Isus a venit pentru a-i binecuvânta nu doar pe credincioșii creștini, ci pe toți oamenii care îndrăznesc să creadă în El.

Isaia 11:1-5

1 O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Işai
şi un Vlăstar din rădăcinile lui va aduce rod.
2 Duhul Domnului se va odihni peste El,
Duh de înţelepciune şi de înţelegere,
Duh de sfătuire şi de putere,
Duh de cunoaştere şi de frică de Domnul.
3 Plăcerea Sa va fi frica de Domnul.
El nu va judeca după înfăţişare,
nici nu va hotărî după cele auzite,
4 ci cu dreptate îi va judeca pe cei nevoiaşi
şi cu nepărtinire va hotărî pentru cei săraci de pe pământ.
Cu nuiaua gurii Sale, El va lovi pământul,
iar cu suflarea buzelor Sale, îl va ucide pe cel rău.
5 Dreptatea va fi brâul coapselor Sale
şi credincioşia – cingătoarea cu care va fi încins.

Luca 1:31-33

Iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi va fi numit „Fiul Celui Preaînalt“, iar Domnul Dumnezeu Îi va da tronul strămoşului Său, David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit!