[luni, 17 august]

În majoritatea culturilor occidentale, soția ia numele de familie al soțului odată cu oficializarea căsătoriei. Maria Popescu devine Maria Ionescu. Acest gest de preluare a numelui soțului era considerat o mare onoare pe care soția i-o făcea soțului. Citește textele-cheie din acest studiu. Ce a spus Dumnezeu că vor face urmașii lui Iacov? Ce crezi că însemna această promisiune pentru israeliții care erau răspândiți și asupriți într-un număr atât de mare?

Text-cheie

„Și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălciile lângă pâraiele de apă. Unul va zice: «Eu sunt al Domnului!» Altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui: «Al Domnului sunt!» Și va fi cinstit cu numele lui Israel.” (Isaia 44:4,5)