[duminică, 16 august]

Citește secțiunea Caz în studiu, apoi răspunde la întrebările rubricii Fișă de studiu. Ambele pasaje din Isaia, care alcătuiesc miezul studiului de față, au un ton optimist. Dumnezeu face promisiuni mari și îndrăznețe. De fapt, speranța este o prezență continuă în scrierile lui Isaia. Ce crezi că se întâmpla în Iuda, care făcea ca aceste mesaje să fie atât de importante? Cum ar putea me- sajele lui Isaia să se aplice în viața ta actuală?

Caz în studiu

1 O Mlădiţă va ieşi din tulpina lui Işai
şi un Vlăstar din rădăcinile lui va aduce rod.
2 Duhul Domnului se va odihni peste El,
Duh de înţelepciune şi de înţelegere,
Duh de sfătuire şi de putere,
Duh de cunoaştere şi de frică de Domnul.
3 Plăcerea Sa va fi frica de Domnul.
El nu va judeca după înfăţişare,
nici nu va hotărî după cele auzite,
4 ci cu dreptate îi va judeca pe cei nevoiaşi
şi cu nepărtinire va hotărî pentru cei săraci de pe pământ.
Cu nuiaua gurii Sale, El va lovi pământul,
iar cu suflarea buzelor Sale, îl va ucide pe cel rău.
5 Dreptatea va fi brâul coapselor Sale
şi credincioşia – cingătoarea cu care va fi încins.
6 Lupul va locui la un loc cu mielul,
leopardul se va culca lângă ied,
viţelul, puiul de leu şi tăuraşul vor fi împreună[a],
iar un copilaş îi va conduce.
7 Vaca şi ursoaica vor paşte împreună,
puii lor vor sta culcaţi la un loc,
iar leul va mânca paie ca boul.
8 Sugarul se va juca lângă vizuina aspidei,
iar copilul înţărcat îşi va băga mâna în cuibul viperei.
9 Ei nu vor face rău, nici nu vor distruge ceva
pe întregul Meu munte sfânt,
pentru că pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului,
aşa cum apele acoperă adâncul mării.

12 El va ridica un steag pentru neamuri
şi îi va aduna pe deportaţii lui Israel;
îi va aduna pe cei împrăştiaţi ai lui Iuda
din cele patru colţuri ale pământului.

1 Dar acum ascultă, Iacove, robul Meu,
Israele, cel pe care te-am ales!

2 Aşa vorbeşte Domnul –
Cel Care te-a făcut,
te-a ţesut în pântece şi te va ajuta:
nu te teme, robul Meu Iacov,
Ieşurun[a], cel pe care te-am ales!
3 Căci Eu voi turna apă peste pământul însetat
şi râuri peste pământul uscat;
voi turna Duhul Meu peste sămânţa[b] ta
şi binecuvântarea Mea peste urmaşii tăi.
4 Ei vor răsări ca iarba de pe pajişti
şi ca sălciile lângă pâraiele de apă.

5 Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’,
un altul se va numi cu numele lui Iacov,
iar un altul îşi va scrie pe mână: ‘Al Domnului!’
şi va adopta numele de Israel.» (Isaia 11:1-9. )

 

Fișă de lucru

  1. Citește și meditează profund la conținutul pa- sajului biblic studiat în această săptămână. Care consideri tu că e mesajul principal al primului fragment – Isaia 11:1-9,12 –, dar și al celui de-al doilea – Isaia 44:1-5?
  2. Încercuiește în fiecare dintre cele două pasaje textele care susțin ideea principală. Isaia 11:1-9 vorbește despre o persoană foarte deosebită. Despre cine crezi că poate fi vorba? Cui îi scrie Isaia?
  3. Care e ideea urmărită în pasajul care descrie animalele stând împreună? Ce mesaj încearcă Dumnezeu să ne transmită prin intermediul acestor imagini?