[duminică, 22 decembrie]

Citește fragmente din istoria lui Ghedeon la secțiunea Caz în studiu și răspunde la întrebările de la rubrica Fișă de studiu. Apoi citește întreaga istorie din Judecători 6 – 8 și întocmește o listă cu toate trăsăturile pozitive de caracter pe care le vezi la Ghedeon.

Caz în studiu

Israeliţii au făcut din nou ce este rău în ochii Domnului şi de aceea Domnul i-a dat pe mâna lui Midian timp de şapte ani. Midianiţii i-au asuprit cu putere pe israeliţi. Din cauza lor, israeliţii şi-au făcut grote în munţi, peşteri şi fortăreţe. După aceea a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub terebintul din Ofra, care era al abiezritului Ioaş. Fiul său, Ghedeon, treiera grâul în teasc, ca să-l ascundă de midianiţi. Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis: – Domnul este cu tine, războinic viteaz!

Domnul S-a întors spre el şi i-a zis: – Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi eliberează Israelul din mâna midianiţilor! Oare nu te trimit Eu? El I-a răspuns: – Iartă-mă, Stăpâne, dar cum să eliberez eu pe Israel? Iată că familia mea este cea mai mică în Manase, iar eu sunt cel mai tânăr în familia tatălui meu! Atunci Domnul i-a zis: – Vei învinge pe Midian ca pe un singur om, pentru că Eu voi fi cu tine! El I-a răspuns: – Te rog, dacă tot am găsit bunăvoinţă la Tine, atunci înfăptuieşte un semn pentru mine ca să ştiu că într-adevăr Tu eşti Cel Ce vorbeşti cu mine!

Domnul i-a zis lui Ghedeon: „Cu cei trei sute de bărbaţi care au lipăit din apă cum lipăie câinele, vă voi elibera şi-i voi da pe midianiţi în mâna ta! Toţi ceilalţi oameni să plece acasă!“  Când cei trei sute de bărbaţi au sunat din trâmbiţe, Domnul a făcut ca aliaţii adunaţi în tabără să întoarcă sabia unii împotriva altora. Oştirea a fugit către Bet-Şita, înspre Ţerera, lângă hotarul de la Abel-Mehola, în apropiere de Tabat. Israeliţii din Neftali, din Aşer şi din întregul Manase au fost chemaţi să-i urmărească pe midianiţi.

Ghedeon a trimis soli prin toată regiunea muntoasă a lui Efraim, spunând: „Coborâţi, urmăriţi-i pe midianiţi şi capturaţi-i la apele de lângă Bet-Bara şi la Iordan!“ Şi toţi efraimiţii s-au strâns şi au pus stăpânire pe apele de lângă Bet-Bara şi pe Iordan. (Judecători 6:1,2,11,12,14-17; 7:7,22-24)

 

Fișă de studiu

  1. De ce amănunte legate de istoria vieții lui Ghedeon îți aduci aminte și nu sunt incluse în pasajul alăturat?
  2. Ce cuvinte sau grupuri de cuvinte exprimă diferite sentimente trăite de personajele acestui pasaj?
  3. După părerea ta, care e cea mai importantă lecție care reiese din pasajul referitor la Ghedeon?
  4. Dacă ar fi să exprimi într-un titlu de cinci cuvinte tot conținutul acestui pasaj, care ar fi titlul ales?
  5. Ce ne învață această istorie biblică referitor la voia lui Dumnezeu?
  6. Ce ne învață acest pasaj despre cunoașterea scopului nostru în viață?
  7. Ce ne învață acest pasaj despre misiunea rămășiței lui Dumnezeu?